Gå til indhold

Rasmus Sevelsted

Ph.d.-studerende, cand.mag. i klassisk græsk og latin

Født 1984 i Thisted, student fra Brønderslev Gymnasium, bopæl i København.

Rasmus Sevelsted

Fagområde:

Klassisk græsk og latin; græsk litteratur og filosofi

Institution:

Københavns Universitet, Saxo-Instituttet, afd. for græsk og latin. Karen Blixens Vej 4, 2300 København S

Kontaktoplysninger:

Rasmus Sevelsted. Telefon: 2277 3359, e-mail: pvn545@hum.ku.dk

Kan du give en kort beskrivelse af dit forskningsområde?

Jeg beskæftiger mig med forholdet mellem digtning og filosofi i den tidligste græske litteratur og undersøger en række digtere og tænkere, blandt andet Homer og Platon. Den tidligste græske digtning behandler mange af de samme problemer som de senere filosoffer – f.eks. verdens indretning,  det guddommelige, rigtigt og forkert osv. – og de tidligste filosoffer er også en slags digtere, som enten skriver på vers eller i en meget poetisk prosaform. Mit projekt undersøger, hvilken rolle den traditionelle digtning spiller for de tidligste filosoffer, altså filosofiens  rødder i digtningen. Hvor man som regel betoner forskellen mellem digtere og filosoffer, er jeg interesseret i ligheden. Derfor ser jeg på de filosofiske aspekter af de poetiske tekster  og de poetiske aspekter  af de filosofiske  tekster,  ligesom jeg er interesseret i filosoffernes fortolkninger og brug af gamle digte og myter. Jeg argumenterer for, at de tidligste filosoffer har set sig selv som digternes arvtagere, ikke deres modsætninger, og at de – også fra et moderne synspunkt – har ret i denne forståelse  af deres egen rolle.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver?

Den største udfordring er, at jeg er nødt til at forholde mig til en forholdsvis  stor gruppe tænkere, hvoraf flere kun er overleveret i form af fragmenter. Samtidig skal jeg levere en ny og sammenhængende fortolkning af et materiale, der for en stor dels vedkommende er velkendt og gennemkommenteret. Omvendt er det også projektets styrke. Ved at vise, at sammenhængen mellem digtere og filosoffer er større, og at fortolkning af myter og digte er mere udbredt blandt de tidlige filosoffer, end man hidtil har ment, kan jeg være med til at ændre vores opfattelse af forholdet mellem digtning og filosofi i antikken, ligesom mit projekt vil forbedre  vores forståelse  af flere individuelle forfattere og deres forhold til traditionen. Endelig håber jeg, at projektet kan være relevant for vores forståelse af forholdet mellem  digtning og filosofi i bredere forstand.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Ideen til mit projekt opstod under arbejdet med Platon, som jeg skrev speciale om og har oversat en god del af. Platon forholder sig i høj grad til de gamle digtere og skriver selv en form for skønlitterær prosa. Forskningen har næsten altid kun interesseret sig for Platons opgør med digterne, og stort set ikke for, hvordan han også fortolker og benytter sig af traditionelle mytiske og poetiske motiver. Jeg kunne se, at det samme gjaldt behandlingen af de tænkere, der ligger før Platon. De gamle havde imidlertid ikke vores modsætning mellem digtning og filosofi, og derfor mente jeg, at der var brug for en undersøgelse, der lagde vægt på lighederne snarere end forskellene. Her var altså et hul i vores forståelse, mente jeg, og det er det hul, jeg nu forsøger at udfylde.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet?

Først skal jeg et semester til Berkeley i Californien, hvor jeg skal diskutere dele af projektet med førende eksperter på området, mens jeg skriver. Senere skal jeg på kortere besøg ved udenlandske universiteter, blandt andet Leeds University, hvor jeg også har kontakt til eksperter, jeg kan diskutere projektet med.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. januar 2022