Gå til indhold

Anne B. Stephansen

Ph.d.-studerende

Anne Boutrup Stephansen

Alder

1987

Fødested, gymnasium og nuværende bopælskommune

Født i Jelling, student fra Rødkilde Amtsgymnasium i Vejle, nuværende bopæl København. 

Fagområde

Fysisk organisk kemi. 

Institution

Københavns Universitet, Kemisk Institut, Universitetsparken 5, 2100 København Ø. 

Kontaktoplysninger

Telefon: 3532 0178 (DK), +1 510 642 7761 (USA), mobil: 2894 8903 (DK), +1 510 384 1685 (USA), e-mail: anne.stephansen@chem.ku.dk.

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Min forskning vedrører små organiske molekylers fotofysik og fotokemi. Et centralt spørgsmål er fx, hvordan naturens byggesten – såsom DNA-baserne – reagerer med UV-lys og/eller frie elektroner, hvilket kan være skadeligt for nogle molekyler og ufarligt for andre. Mere konkret undersøger jeg, hvordan fotoinduceret energi- og elektron-flow i molekyler kan føre til dynamiske processer som brydning og dannelse af kemiske bindinger på ioniske eller elektronisk anslåede tilstande. Undersøgelserne involverer en kombination af kvantemekaniske beregninger og femtosekund tidsopløst spektroskopi, et femtosekund (der forholder sig til et sekund, som et sekund forhold sig til 32 millioner år) er netop tidsskalaen for molekylær kernebevægelse og dermed kemisk omdannelse; således kan de tidsopløste målinger opfattes som molekylære filmoptagelser.   

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Bindingsbrydning og bindingsdannelse er fundamentale fysisk kemiske processer. Indsigt i, hvordan absorberet energi fordeles i et molekyle og potentielt fører til kemisk omdannelse, er centralt for adskillige naturlige processer lige fra fotosyntesen til cis-trans isomeriseringen i retinal, som gør, at vi kan se, men også for den grundliggende forståelse af fotokemi og samspillet mellem molekylær struktur og reaktivitet. I grundtilstandskemi anvendes den funktionelle gruppe ofte til at forudsige molekylets reaktivitet, men et tilsvarende begrebsværk findes endnu ikke for reaktioner på anslåede tilstande, da både den teoretiske og eksperimentelle undersøgelse heraf er mere kompleks. Målet for mit projekt er at forstå, hvilke mekanismer og effekter der sørger for fotostabilitet og manglen på samme i forskellige molekyler, blandt andre DNA-baserne. Det giver endvidere et anvendelsesmæssigt perspektiv, idet DNA-baser og modifikationer heraf i stigende grad anvendes i solceller og lignende systemer, hvor vekselvirkningen mellem molekyle og lys er altafgørende.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt? 

Jeg har været grebet af spektroskopi lige siden første gang, jeg stødte på det i gymnasiet; at et eksperiment kan give indsigt i, hvordan specifik elektronbevægelse kan føre til dannelsen af et nyt molekyle, synes jeg er dybt fascinerende. Jeg har ligeledes altid haft en forkærlighed for irriterende, abstrakte ligninger og ting, jeg ikke helt forstår, så det at kvantemekanik spiller en essentiel rolle, gør det kun bedre. Dertil finder jeg det særligt attraktivt at kunne kombinere både teoretiske og eksperimentelle undersøgelser og arbejde i grænsefladen mellem fysik, kemi og biologi.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet? 

Stipendiet skal primært anvendes i forbindelse med et forskningsophold på UC Berkeley, som allerede er startet, og sidenhen til et forskningssamarbejde med Steacie National Research Council i Ottawa.

Lidt om mennesket bag forskeren

Kemi fylder en stor del af min hverdag, men ligeså gør mine venner, min familie, livet i København (som for øjeblikket dog er erstattet af San Francisco) og rejser. Jeg elsker at gå på opdagelse i andre landes kultur og natur, og de fleste fridage og overskydende kroner er gennem tiden blevet brugt på ture rundt omkring i verden. Både min hverdag og mine rejser har altid været fyldt med sport, musik og koncerter, lange pedantiske diskussioner og helst i selskab med en masse venner fordelt om et langbord fyldt med mad og drikke. 

 

Senest opdateret 25. februar 2015