Gå til indhold

Carsten Lund Pedersen

Ph.d.-studerende, MSoc.Sc.SEM

Carsten Lund Pedersen

Alder

1985

Fødested, gymnasium og nuværende bopælskommune

Født i Glostrup, student fra Ishøj Amtsgymnasium og bopæl i Vallensbæk

Fagområde

Strategi

Institution

Copenhagen Business School, Center for Global Strategic Responsiveness, Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse, Porcelænshaven 24A, 2000 Frederiksberg. 

Kontaktoplysninger

Telefon: 3815 5649, e-mail: cp.int@cbs.dk

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Min forskning handler om proaktivt at udnytte den erfaringsbaserede viden, som frontmedarbejdere og kunder har, til strategiske beslutninger. Grundpræmissen i projektet er, at frontmedarbejdere og kunder ofte har en mere præcis og opdateret viden om virksomhedens operationelle forhold end topledelsen, da de interagerer med hinanden og dagligt oplever den operationelle drift. Derfor burde de kunne fornemme de tidlige signaler på muligheder og trusler, der kan være under opsejling (strategiske issues). Dog er det svært for en topledelse rettidigt at indfange denne information fra den organisatoriske periferi, således at de proaktivt kan agere på den. Mit projekt forsøger derfor at måle, hvor præcise periferiens estimater er, og hvordan denne viden kan indgå i et varslingssystem for at identificere strategiske issues.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Da dette er et af de eneste studier i verden, der forsøger at undersøge dette empirisk, giver det i sagens natur nogle udfordringer, som man må forsøge at løse hen ad vejen. Det er først og fremmest en udfordring løbende at aggregere denne viden. Samtidig nødvendiggør projektets procesperspektiv brugen af tidsbaserede statistiske metoder såsom tidsserieregression og dynamiske faktormodeller. Procesperspektivet åbner dog også op for kvalitative studier af de strategiske processer, som nødvendiggør, at man bliver en del af det miljø, som man undersøger. Endelig er det en udfordring at få disse kvantitative og kvalitative metodologiske tilgange kombineret, således at det bidrager med én samlet forståelse, der har en rød tråd. Disse udfordringer er dog også det, der gør projektet så spændende, og det, der åbner op for at lave et unikt studie, der giver ny indsigt. 

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Jeg har på tidligere arbejdspladser selv oplevet, hvordan der kan være en divergens mellem den strategiske kurs, der er lagt af en topledelse, og den virkelighed, som medarbejderne og kunderne oplever. Derfor har disse erfaringer tidligt vakt en nysgerrighed på, om man ikke kunne skabe en model for interaktiv læring. Denne praktiske nysgerrighed blev senere videreudviklet med en teoretisk interesse for strategimodeller i dynamiske brancher, hvor man ikke kan forudsige, hvordan markedet ser ud i morgen.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet?

Det er planen at stipendiet skal bruges til et ophold på Massachusetts Institute of Technology’s (M.I.T.) Center for Collective Intelligence. Centeret har nogle af de førende forskere i verden inden for begrebet ’kollektiv intelligens’, dvs. den intelligens, som en gruppe samlet set har. Dette forskningsmiljø forventes at bidrage positivt til den videre udvikling af projektet, da de har en mangfoldig og tværfaglig tilgang til emnet, der kan inspirere det videre analysearbejde med projektets indsamlede data. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg har jo et arbejde, der i høj grad flyder sammen med min interesse. I min fritid går jeg dog meget op i sport (især fodbold), og jeg prøver at styrketræne så ofte som muligt. Derudover går jeg meget op i mad, musik og andre kreative udtryksformer. Jeg holder også meget af at rejse, hvilket et ph.d.-projekt netop giver muligheden for at realisere. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. februar 2015