Gå til indhold

David Delfs Erbo Andersen

Ph.d.-studerende

David Delfs Erbo Andersen

Alder

1987

Fødested, gymnasium og nuværende bopælskommune

Assens (Fyn), Vestfyns Gymnasium, Aarhus Kommune

Fagområde

Statskundskab

Institution

Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. 

Kontaktoplysninger

Telefon: 8716 5597, mobil 2274 1164, e-mail: dandersen@ps.au.dk. 

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Jeg er først og fremmest interesseret i politiske regimer, men i min ph.d. er jeg fokuseret på at forklare demokratisk stabilitet. Der findes en stor litteratur om demokratisering og forskellige veje til demokrati. Der er dog færre, der har skelnet imellem forklaringen af, på den ene side, etableringen af demokrati og, på den anden side, stabiliseringen af demokratiet, når det er etableret. Dette er vigtigt, da der er forskel på faktorerne, som forklarer hhv. etableringen og stabiliseringen. Kort fortalt er staten en faktor, som stabiliserer både autokratier og demokratier og derfor ikke forventes at være med til at etablere demokrati. På den baggrund, og fordi vores forståelse af statens rolle ift. demokrati er svag, undersøger jeg, hvorvidt og hvordan forskellige aspekter af staten – militær og politi, administration og befolkningsintegration – har været medvirkende til demokratiske sammenbrud helt fra mellemkrigstiden og frem til i dag.    

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Den helt store udfordring er at etablere valide mål for de tre aspekter af staten på tværs af tid og sted, så man kan sammenligne stater på forskellige parametre. Konkret mangler de eksisterende mål typisk at dække lande fra før 2. verdenskrig, eller også dækker de kun få lande. Mest mangelfuld er dog målenes validitet, idet målene ofte baserer sig på andres definition og operationalisering af staten, som lader meget tilbage at ønske i præcision og nuancering. Dette er grunden til, at jeg i min ph.d. forlader mig på læsning af sekundærkilder på hvert enkelt land. Derudover er der en teoretisk udfordring i at integrere de klassiske værker om statens forhold til demokratiet med den allerede meget veletablerede moderniseringsteori.  

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt? 

Det lyder måske mærkeligt, men jeg har altid godt kunnet lide staten – altså konceptet om at have en samlet autoritet, som holder det hele sammen i dårlige tider og skaber fremdrift i de gode. Staten appellerer til min konservative natur, tror jeg. For mange vil det lyde som et paradoks, når jeg så også er interesseret i og værdsætter demokrati, da det traditionelt har handlet om for folket at frigøre sig fra statens lænker. Det var netop dette tilsyneladende paradoks, der fangede min interesse på bachelorfaget Sammenlignende politik på 4. semester på statskundskab. Jeg studerede det videre i min bacheloropgave, og min nuværende ph.d.-vejleder introducerede mig så for konceptet ”stateness” på et kandidatseminar. Konceptet hang ved: Jeg skrev opgave i seminaret om det og bruger det nu i min ph.d. 

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet? 

Jeg vil bruge det i forbindelse med et 5 måneders udlandsophold på University of Florida ved professor Michael Bernhard. Dernæst vil jeg drage på turné op ad den amerikanske østkyst og besøge diverse professorer og interessante forskere på eksempelvis Harvard, Princeton og Columbia University. Jeg har allerede kontakt til en professor på Harvard, som jeg vil benytte mig af. Jeg vil også besøge Quality of Government Institute på Göteborg Universitet i et par uger. Sidst, men ikke mindst, planlægger jeg at invitere forskere fra USA og Europa til en workshop i Aarhus om statsadministrationers rolle i stabiliseringen af demokratier. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg kommer fra Assens på Fyn og er opvokset i en kernefamilie. Min mor er folkeskolelærer, min far pensioneret revisor og min lillesøster studerer til sygeplejerske. Jeg havnede i Aarhus, fordi jeg i løbet af 3. g indså, at statskundskab kunne være vejen frem for mig. Da uddannelsen i Odense ikke tiltalte mig, og da det samtidig var spændende at komme langt væk hjemmefra, valgte jeg Aarhus. Her har jeg boet på kollegie i de fleste år, men er de senere år flyttet i lejlighed med min kæreste. Vi er begge meget glade for Aarhus. I min fritid laver jeg det, de fleste raske drenge gør: spiller fodbold og musik. Fodbold går jeg til i en studenterklub, hvor jeg også har været træner i en del år. Jeg har spillet fodbold, så længe jeg kan huske, og det er stadig lige sjovt at trille med bolden. Musikken har jeg dyrket, siden jeg var lille, og den har altid fyldt meget – om ikke andet, så oppe i mit eget hoved. Jeg spillede og sang i et band til diverse fester fra gymnasietiden til for nylig, men alt det praktiske blev for meget til sidst. Når jeg kan komme til det, vil jeg dog hellere end gerne spille musik i en eller anden form. Derudover læser jeg selvfølgelig bøger i perioder, men det er kun faglitteratur efterhånden, så det er snarere en fusion med mit arbejde end en egentlig fritidsinteresse.    

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. februar 2015