Gå til indhold

Morten Kjær

Ph.d.-studerende, cand.jur.

Morten Kjær

Alder

1986

Fødested, gymnasium og nuværende bopælskommune

Frederiksberg, Frederiksberg Gymnasium, København. 

Fagområde

Jura, retshistorie

Institution

Juridisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.

Kontaktoplysninger

Telefon: 6550 7964, mobil: 2126 1240, e-mail: mokj@sam.sdu.dk

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Projektet handler om Reformationens betydning for retten i Danmark-Norge, herunder også Island. Efter Reformationen i 1536 afskaffedes kanonisk ret, den katolske kirkes retssystem, der blandt andet havde reguleret sædelighed og ægteskab. Staten overtog nu området, og den nye lovgivning blev i høj grad legitimeret med frygten for Guds straf over landet pga. befolkningens synder – Guds fortørnelse. Samtidig fandt man inspiration i mosaisk ret. Projektets formål er at analysere, hvorvidt og hvordan religiøs påvirkning i form af frygten for Guds fortørnelse og indflydelsen fra mosaisk ret slog igennem i lovgivning og praksis efter Reformationen. Projektets grundlæggende spørgsmål er således, hvordan centralmagten (konge og rigsråd) regulerede og straffede usædelighed efter Reformationen i Danmark-Norge 1536-1648. Det er et spørgsmål, der ikke har været genstand for en samlet analyse før.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Det er både spændende og udfordrende, at forskningen i reformation og ret både i Danmark og internationalt i så høj grad er præget af tværfaglighed, idet både historikere, jurister og teologer beskæftiger sig med emnet fra forskellige indfaldsvinkler. Det er også en udfordring, at kilderne selvfølgelig er skrevet på datidens sprog, hvad der kræver tålmodighed i arbejdet. 

 

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt? 

Jeg var rigtig glad for retshistorie på uddannelsen og var så heldig at blive studentermedhjælper og senere videnskabelig assistent for retshistorikerne på Det Juridiske Fakultet, KU. Selve projektet startede med en undren. En undren over forholdet mellem ret og religion, konkret forholdet mellem Reformationen og sædelighedsforbrydelserne. Denne undren var grunden til, at jeg begyndte at udforske området og søgte et ph.d.-stipendium på Syddansk Universitet.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet? 

Rejsestipendiet skal bruges til et forskningsophold på det Juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen 1/3 2015 til 31/5 2015. Der planlægges yderligere ophold ved University of Iceland og Max-Planck-Institute for European legal History. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født og opvokset på Frederiksberg og bor nu i en etværelses lejlighed i Nordvest, der snart er overfyldt af bøger. Jeg er uddannet på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, og efter et års ansættelse som videnskabelig assistent fik jeg et ph.d.-stipendium på Syddansk Universitet fra 1/10 2013. 

Senest opdateret 24. februar 2022