Gå til indhold

Rasmus Dahl Vest

Ph.d.-stipendiat

Rasmus Dahl Vest

Alder

1988

Fødested, gymnasium og nuværende bopælskommune

København, Gammel Hellerup og Aalborg. 

Fagområde

Nordisk litteratur, medieteknologi og æstetisk teori. 

Institution

Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø. 

Kontaktoplysninger

Telefon: 9940 3270, mobil: 2577 5833, e-mail: vest@cgs.aau.dk

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Mit forskningsprojekt forsøger at indkredse de vilkår, som betinger, hvordan poesi produceres, medieres og distribueres i den digitale økonomi. Projektet forsøger herved at tage konsekvensen af det ændrede mediebillede, der synes at have brudt den eksklusive forbindelse mellem bogen og litteraturen. Poesi er som en konsekvens heraf ikke længere noget, der blot finder sted inden for bogens rammer, men noget der flyder frem og tilbage mellem den trykte side og websiden, mellem galleriet og gaden, mellem digtoplæsningens performative rum og de sociale mediers alternative rum. Denne nye situation påkræver ikke bare nye analytiske redskaber, men også en ny opmærksomhed over for hvordan socioøkonomiske, juridiske, politiske og æstetiske diskurser interagerer og materialiseres i det fænomen, vi genkender som poesi. Det er særligt sidstnævnte, som jeg håber, at mit projekt i sidste ende vil kunne biddrage til forståelsen af.    

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Mit ph.d.-projekt er en del af et større forskningsprojekt (CERCOP; Center for Research in Contemporary Poetry), der som et af de første større projekter på dansk jord forsøger at indkredse den stigende medialiserings betydning for samtidspoesien. Dette felt er indtil videre relativt uberørt og som en konsekvens heraf, mangler der stadig en gennemgribende afklaring af, hvad det overhovedet vil sige at producere og konsummere poesi i det 21. århundrede.    

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

Interessen for litteratur, navnlig poesi, har altid fulgt mig. Jeg begyndte dog først for alvor at få øjnene op for litteraturens materielle og tværmediale vilkår for nogle år siden, hvor jeg i forlængelse af dels et universitetskursus samt en begyndende interesse for bogmediet fik øjnene op for, hvordan noget så ’ikke-litterært’ som ophavsret kan betinge et værks betydning. Derudover har det i de seneste år simpelthen også været svært ikke at interesse sig for alle de spændende og nye ting, som der er sket i dansk samtidspoesi.        

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet? 

EliteForsk-rejsestipendiet vil blive brugt til at finansiere et længerevarende studieophold i udlandet, mere specifikt på The University at Buffalo. Der tænkes dog på nuværende tidspunkt også i andre forskningsgrupper og universiteter, specielt i USA. Håbet er, at disse ophold ikke bare vil skabe nye kontakter, men også udvide min teoretiske horisont.  

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født og opvokset i København, men flyttede i forlængelse af mit ph.d-stipendie til Aalborg – hvor jeg på nuværende tidspunkt bor og arbejder. Forudsigeligt nok kan jeg godt lide at gå til digtoplæsninger, men jeg ynder også at svømme nu og da – selvom en gammel sportsskade forhindrer mig i at dyrke det så meget, som jeg gjorde engang. Derudover er jeg en passioneret bogsamler, som ikke kender noget bedre end at støve rundt i diverse antikvariater.     

Senest opdateret 25. februar 2015