Gå til indhold

Rune Møller Stahl

Ph.d.-stipendiat i Statskundskab; Msc. i Economic History, London School Economics; Cand. scient.pol., Københavns Universitet (1. feb 2015); BA i Idehistorie og Sociologi, Aarhus Universitet.

Rune Møller Stahl

Alder

1982

Fødested, gymnasium og nuværende bopælskommune

Født i Kjellerup, Student fra Viborg Amtsgymnasium, bosat i Københavns Kommune. 

Fagområde

International politisk økonomi, statskundskab. 

Institution

Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, opgang E, DK-1353 København K. 

Kontaktoplysninger

Telefon: 5134 4549. e-mail: rms@ifs.ku.dk

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Jeg forsker i forholdet mellem økonomiske ideer og politiske reformer. Mit forskningsprojekt ser på akademiske økonomers rolle i den liberaliseringsproces, som vi har set i de seneste årtier, med privatiseringer og omlægning af den økonomiske politik. Jeg bruger en blanding af historisk dokumentanalyse og statistisk netværksanalyse, til at beskrive det komplekse samspil mellem forskning, økonomi og politik, der ligger bag fastsættelsen af den økonomiske politik. Projektet sammenligner Danmark og Storbritanien, som har haft vidt forskellige udviklinger: I England var liberaliseringen meget abrupt og præget af politiske konflikter, mens processen i Danmark er foregået mere gradvis og med en langt større grad af konsensus.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Interessen for udviklingen af økonomiske ideer er steget ret kraftigt siden finanskrisen, og der er i dag en stigende international erkendelse af, at den økonomiske idehistorie har været forsømt som forskningsområde i de seneste årtier. Den store udfordring kommer dog, når man som jeg forsøger at bevæge sig fra den rene teori til at følge ideers effekter i den politiske virkelighed. Her er der altid et meget kompleks samspil mellem ideer, institutioner og materielle interesser. Så her er der brug for at holde tungen lige i munden og have de rigtige teoretiske redskaber.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt?

I min uddannelse i økonomisk historie og idehistorie har jeg altid beskæftiget mig med udviklingen af økonomisk og politisk teori. Og jeg har altid fundet det dybt fascinerende at se på samspillet mellem ideer og politisk magt. Og indenfor makroøkonomi er dette forhold utroligt tæt – fx kan vi se, at overgangen fra Keynesianisme til Monetarisme indenfor pengepolitikken i 1970’erne og 80’erne foregik næsten parallelt i den politiske verden og forskningsverdenen. Der er dog stadig brug for meget forskning i, hvilke mekanismer der gør, at nogle ideer og teorier får politisk gennemslagskraft. 

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet? 

Stipendiet skal primært bruges til et længere forskningsophold i England, hvor jeg skal være gæsteforsker hos Statskundskab på University of Warwick og ved Økonomisk Institut på SOAS, University of London. Derudover vil stipendiet også give mig mulighed for at deltage i en række konferencer og seminarer i Europa og USA.

Lidt om mennesket bag forskeren

Bor på Nørrebro med min dejlige kæreste og tre venner. I fritiden er jeg lidt af en nyhedsjunkie og sætter ellers pris på lange diskussioner med mine venner, helst om politik, historie eller filosofi. En sjælden gang får jeg også løbet en tur. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. februar 2015