Gå til indhold

Simon Frølich

Ph.d.-studerende

Simon Frølich

Alder 

1988

Fødested, gymnasium og nuværende bopælskommune

Viborg, Viborg Katedralskole, Aarhus N.

Fagområde

Nanoteknologi - Fysik, kemi, medicin og ingeniørvidenskab. 

Institution

Interdisciplinary Nanoscience Center, iNANO, Aarhus Universitet, Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C. 

Kontaktoplysninger

Telefon: 8715 6657, mobil: 2212 9287, e-mail: simonf@inano.au.dk

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Min forskning omhandler studierne af biologiske og bioinspirerede materialer. I naturen finder man en meget bred vifte af materialer, som organismer benytter til så forskellige funktioner som beskyttelse, vedhæftning, jagt, sansning osv. Materialerne består alle af vidt tilgængelige grundstoffer og syntetiseres under milde betingelser. Disse materialer er ofte kompositter og består af få komponenter, som er sat sammen i et specifikt hierarki, der giver materialet dets specielle egenskaber. Arbejdet i mit forskningsområde er således todelt: For det første forsker vi i at forstå principperne bag materialer i naturen på et helt grundlæggende plan. For det andet arbejder vi, når vi har forstået disse principper, på udviklingen af nye materialer, vi kan benytte i vores dagligdag. Det kan være noget så forskelligt som stærke og lette materialer til byggeindustrien, overfladebehandlinger til solceller eller lim, der kan bruges til sårlukning.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

I arbejdet med biologiske materialer består en vigtig udfordring i at korrelere den struktur, vi som forskere kan observere, med den funktion et materiale har: Hvad betyder opbygningen af den meget stærke muslingeskal for, hvordan dyret egentlig lever, eller hvad betyder den hypervandafvisende overflade på et lotusblad for planten? Når sådanne struktur-funktions-par præcist kan opstilles, opstår muligheden for at forstå det bagvedliggende koncept helt grundlæggende og dermed danne et udgangspunkt for at udnytte konceptet i en ny sammenhæng. I vores moderne samfund omgiver vi os med materialer, vi har udviklet til at have en konkret funktion. Talrige teknologivirksomheder har hjemme i Danmark, og de er alle afhængige af udviklingen af nye materialer. Vi kan hjælpe til at levere disse materialer ved at lade os inspirere i naturen. Udviklingen af bioinspirerede materialer sikrer, at vi udnytter de begrænsede ressourcer, der er tilgængelige på jorden på en smart måde samtidig med, at vi følger med i den konstante udvikling, vi står overfor.

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt? 

Fra min grunduddannelse i nanoteknologi har jeg kompetencer inden for fysik, kemi og molekylærbiologi. Denne kombination af fagområder vakte min interesse for interdisciplinær forskning: Det er fascinerende, hvordan der opstår nye idéer, teorier og koncepter, når man arbejder på tværs af de traditionelle discipliner. Dét synes jeg er rigtig spændende, så da muligheden for at arbejde med biologiske og bioinspirerede materialer i et bachelorprojekt opstod, slog jeg til med det samme. Her har jeg netop muligheden for at kombinere mine kompetencer fra forskellige fagområder i ét forskningsprojekt.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet? 

Jeg vil anvende EliteForsk-rejsestipendiet til at finansiere et ophold på Massachusetts Institute of Technology (MIT), hvor jeg skal forske i professor Markus Buehlers gruppe. Denne gruppe er verdensførende inden for simuleringer af sammenhængen mellem biologiske materialers struktur og deres funktion. Et ophold på MIT vil give mig muligheden for at arbejde med de bedste værktøjer og sparringspartnere i verden og dermed yderligere forbedre mit ph.d.-projekt. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Til dagligt bor jeg i Aarhus sammen med en kammerat fra gymnasietiden. Tiden uden for universitetet bliver fyldt ud med at motionere, sammen med venner, på rejser eller med min dejlige kæreste. Derudover bruger jeg en del tid køkkenet, hvor jeg gerne bruger tid på ekstra ’eksperimenter’. 

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024