Gå til indhold

Simona Zetterberg Gjerlevsen

Ph.d.-stipendiat

Simona Zetterberg Gjerlevsen

Alder

1988

Fødested, gymnasium og nuværende bopælskommune

Thorshavn (Færøerne), Frederikshavn Gymnasium, Aarhus. 

Fagområde

Nordisk sprog og litteratur

Institution

Institution for Æstetik og Kommunikation, Arts, Aarhus Universitet. 

Kontaktoplysninger

Telefon: 2263 5477, 8716 3249, e-mail: norsgjerlevsen@dac.au.dk

Kort beskrivelse af dit forskningsområde

Mit forskningsområde spænder over flere felter. Jeg arbejder med fiktionalitetsteori, der er teorien om evnen til at kunne kommunikere noget opfundet. Fiktionalitet er tidligere blevet set som en kvalitet, der alene lægger sig til generisk fiktion, men bliver nu også undersøgt indenfor mange andre ikkelitterære og ikke-fiktive genrer. I mit projekt undersøger jeg fiktionen, før den bliver etableret som genre og forsøger at tilnærme mig en forklaring på, hvorfor og hvordan vi får en genre, der kan kaldes en fiktionsgenre. Det andet store forskningsfelt, jeg beskæftiger mig med, er romanhistorien. Den stående antagelse er, at romanen vokser frem som en grundlæggende realistisk genre, men gennem en rekonceptualisering af fiktionsforståelsen undersøger jeg, hvordan vi får en romangenre, der bliver fiktionsgenren per se. 

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Internationalt har undersøgelsen af romanens fremkomst og udvikling en lang forskningstradition. Den roman, der er blevet undersøgt, er dog i vid udstrækning den engelske, franske og tyske roman. Mit hovedgenstandsfelt er den danske roman, og der ligger i sig selv en spændende udfordring i at beskæftige sig med et næsten uberørt empirisk materiale. At undersøge materialet med en vinkel: fiktionalitetsteoriens, der heller ikke er afprøvet internationalt, gør udfordringerne og perspektiverne endnu større. Forhåbentlig vil undersøgelsen netop derfor kunne bidrage med ny indsigt både i en dansk og en international kontekst: den vil kunne udvide forståelsen for dansk romanhistorie og samtidig virke tilbage både teoretisk og empirisk i flere internationale felter. 

Hvordan opstod interessen for netop dette forskningsfelt? 

Jeg anser fiktionalitetsteorien for en af de mest nyskabende teoridannelser indenfor litteraturteorien. Netop det at fiktionalitet er en generel kommunikativ evne, der ikke er begrænset til én genre, åbner for utallige forskningsmuligheder. Fascinationen af fiktionalitet som fænomen sammen med en begejstring for 1700-tallets tidlige romanlitteratur, der på mange måder har den samme humor og leg med sprog, form og indhold som litteraturen i dag – ikke mindst fordi fiktions- og fiktionalitetsproblematikken er så afgørende – drog mig ind i feltet. 

Hvordan vil du anvende EliteForsk-rejsestipendiet? 

I marts vil jeg deltage ved den årlige narratologi-konference, ISSN, dette år afholdt i Chicago. Jeg vil opholde mig et halvt år ved universitetet Berkeley efteråret 2015. Berkeley har nogle af de mest anerkendte forskere indenfor studiet af romanen, bl.a. professor Dorothy J. Hale, der har stået bag af en de mest vigtige antologier om romanen. Berkeley har samtidig et institut for nordisk, hvor Karin Sanders er en af nøglepersonerne.

Senest opdateret 24. februar 2022