Peter Lodahl

Professor, ph.d., født 1972

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Kvanteinternet

Hvad handler dit projekt om?

En af de helt store udfordringer i dag i kvantefysik er at skalere små kvantesystemer til større og mere komplekse funktionaliteter.

Peter Lodahl
Peter Lodahl
Lykkes dette, åbner der sig en helt ny verden af anvendelser, hvor delikate kvantemekaniske fænomener kan udnyttes til at opnå hidtil ukendt regnekraft, og ubrydelig information kan blive sendt over store afstande.

I min gruppe arbejder vi eksperimentelt med at konstruere kvantenetværk baseret på lys (fotoner) og stof (atomer) – populært sagt et kvanteinternet. Vi fremstiller specielle nanofotoniske komponenter som muliggør, at en foton og et atom kan vekselvirke meget effektivt med hinanden. Baseret på dette vil vi opskalere til større netværk og bl.a. demonstrere en såkaldt ”kvantesimulator”, der potentielt kan udføre beregninger, som ikke kan udføres på klassiske computere.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

I gymnasiet opstod min interesse for kvantefysik og et stort ønske om at forstå området bedre, end det var muligt gennem populærvidenskabelige bøger. Det var derfor oplagt, at jeg ønskede at læse fysik. Da jeg igennem mit specialearbejde kom i gang med rigtig forskning, var jeg ”hooked”. Nysgerrigheden efter og glæden ved at forstå og udforske fundamental fysik har hele tiden være drivkraften, også nu, hvor en stor del af vores forskningsaktivitet i dag er teknologisk orienteret, og flere af vores opdagelser patenteres og potentielt kommercialiseres.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Eksperimentel kvantefysik har gennemgået en rivende udvikling, og i dag har vi fuld kontrol over de basale byggesten for kvanteteknologi. Den store udfordring er at opskalere disse systemer og fx generere et netværk af atomer, hvor hvert atom er indbyrdes koblet ved at udveksle netop en foton ad gangen. Kan man dette, opnås en række ny muligheder indenfor kvantecomputing og kvantekommunikation. Vi begynder nu at se, hvordan man eksperimentelt kan syntetisere sådanne komplekse kvantemekaniske systemer i laboratoriet. At forskningsfeltet er blevet så modent, er sket indenfor de seneste 2-3 år, og det er derfor meget spændende tider. 

Hvad betyder en Advanced Grant for din fremtidige karriere?

Det er en meget stor opmuntring at modtage en så svært opnåelig bevilling, min (relativt) unge alder til trods. Det er en blåstempling af kvaliteten af min gruppes forskning igennem vores 10-årige levetid og en anerkendelse af, at perspektiverne i vores forskning er yderst lovende. Samtidig har det faktisk været helt afgørende for overlevelsen af min forskningsgruppe, at det Europæiske Forskningsråd støtter området i en tid, hvor nationale frie forskningsmidler beskæres kraftigt. Eksperimentel kvantefotonik er et ekstremt dyrt forskningsfelt, så betydelige investeringer er påkrævet for at kunne konkurrere med internationale forskningsgrupper.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i Birkerød sammen med min kone, Gera, og to børn, Rasmus (7 år) og Noah (5 år). I fritiden rejser vi meget og gerne aktive rejser, f.eks. kanoferie, langrendsture, men også besøg hos bedsteforældrene i hhv. Holland og Jylland. Jeg er sportsgal og har bl.a. dyrket en del triathlon, men i dag er tiden og kroppen ikke til mere end sporadiske løbe- og cykelture samt motionstennis. Desuden betyder mine to sønners umættelige appetit for alt med fodbold, at jeg bruger en del tid i weekenderne i diverse haller og på stadioner.

Fagområde

Fysik, kvantefotonik

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Silkeborg Amtsgymnasium (1991), bosiddende i Rudersdal kommune

Kontaktoplysninger

Telefon: 2056 5303, e-mail: lodahl@nbi.ku.dk

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Niels Bohr Institutet

Senest opdateret 24. februar 2016