Mette Ramsgaard Thomsen

Professor, ph.d., født 1969

Hvad forsker du i?

Min forskning fokuserer på krydsfeltet mellem arkitektur og datalogi. Digitaliseringen af arkitekturens redskaber har skabt dybdegående ændringer i den måde, arkitekturen tænkes, formgives og bygges.

Mette Ramsgaard Thomsen
Mette Ramsgaard Thomsen
Den nye digitale platform giver mulighed for en langt mere integreret tværfaglig praksis, i hvilken viden og redskaber fra arkitektur, ingeniørvidenskab og fremstilling kan sammenholdes.

Dette giver os mulighed for at gentænke den traditionelle forståelse af den arkitektoniske formgivningsproces som fasedelt og grundliggende separeret. I CITA undersøger vi, hvordan disse nye formgivningsmuligheder, der integrerer simulering og interfacer digital fremstilling, skaber nye muligheder for, hvordan vi forstår konstruktion og materiale i arkitekturen. Med fokus på nye materialer og digital fremstilling søger vi at forstå, hvordan vi som arkitekter kan være med til at ”designe” nye sted- og brugsspecifikke materialer, der fremstilles direkte i forhold til en kendt brugssituation, for dermed at kunne optimere materialebrug i nye lette konstruktioner.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver?

Vores fokus ligger på formgivningsprocessen. Vi undersøger, hvordan vi kan skabe nye formgivningsmetoder, hvor en avanceret informationsmodellering hjælper os til bedre at forstå og derfor også udnytte materielle og konstruktive egenskaber.

I dag produceres arkitekturen gennem standardiserede materialer og en kendt og derfor veldokumenteret byggeteknik. Hvis vi kan finde metoder til at kunne udnytte materialernes egenskaber mere højspecifikt, men samtidig bibeholde formfrihed, så giver det mulighed for at kunne bygge langt mere optimalt med materialer. Byggeriet bruger mere end 40 procent af den samlede energi og ressourcer. Hvis vi kan finde smartere – og mere optimerede – måder at tænke konstruktion og materiale, så giver det store muligheder for at kunne skabe en smartere – og mere bæredygtig – arkitektur.

Hvordan opstod interessen for forskningsfeltet?

Jeg blev fascineret af computere under mine studier. Dengang var computere rigtig dyre, og det var svært at få adgang til store supercomputere, der kunne beregne i realtid.

Min interesse tog mig til Fraunhofer Instituttet i Bonn, hvor jeg arbejdede med realtidsvisualisering og virtual reality. I dag synes jeg, at de store spørgsmål, som IT frembringer, ikke handler om det virtuelle, men det materielle. I CITA har vi over de sidste 10 år arbejdet med digital modellering, programmering og fremstilling for at forstå den nye digitale praksis, som er ved at ændre på arkitekturens grundlæggende selvforståelse.

Hvordan vil du anvende EliteForsk-prisen?

Jeg er meget taknemmelig for prisen. Midlerne vil nok blive brugt til at hjælpe os til at samle flere kompetencer i centret og give mulighed for en øget og måske mere tværdisciplinær dialog.

Hvad betyder det for dig at modtage EliteForsk-prisen?

Eliteforsk-prisen har rigtig stor betydning for mig personligt, for centret og for skolen. Det er helt fantastisk at vores forskning bliver anerkendt i så fint et regi og på så højt et nationalt plan. Jeg er meget stolt og glad for, at vores forskning anses som relevant for ikke bare vores fag, men også på nationalt niveau.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er arkitekt. Jeg har rejst rigtig meget i mine studier og har boet i Frankrig, Tyskland og England. Jeg har en tværfaglig ph.d. i arkitektur og datalogi. Jeg holder meget af tværfaglige projekter og har arbejdet rigtig meget med tekstil som materiale, men også som model for, hvordan arkitekturen kan gentænke sine materiale-kulturer. Min interesse i tekstil har ledt mig meget vidt omkring i faget, og jeg kan rigtig godt lide de mange forskelligartede samarbejder og projekter, som er kommet ud af det. Jeg har en partner og et barn.

Fødested/barndomsby, gymnasium og nuværende bopælskommune

København, Gammel Hellerup Gymnasium, bopæl i København

Fagområde

Arkitektur

Institution

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kontaktoplysninger

Telefon: 4170 1735, e-mail: mette.thomsen@kadk.dk

Senest opdateret 24. februar 2020