Henrik Seir Thoke

Ph.d.-studerende, cand.scient., født 1988

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Effekten af molekylær pakning på cellers metabolisme

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

I mit ph.d. projekt undersøger jeg sammenhængen mellem det specielle miljø i cellers cytoplasma og udvalgte cellulære processer.

Henrik Seir Thoke
Henrik Seir Thoke
Det er velkendt, at cytoplasma har en høj koncentration af organiske makromolekyler, hvilket gør, at det kan betragtes som tætpakket.

Klassiske beskrivelser af cellulære processer betragter ofte cellen som et (uendeligt) fortyndet miljø, med den tilhørende fysiske formalisme. Jeg er interesseret i specielt vands rolle, da de dynamiske egenskaber af vand i tætpakkede systemer kan være markant anderledes end de tilsvarende egenskaber i fortyndede systemer. Specielt arbejder jeg med fluorescensteknikker til at vurdere vands dynamik. I mit projekt vil jeg i første omgang undersøge egenskaberne af passende fluorophorer i modelsystemer og så medbringe den viden til en bedre forståelse af levende celler, specielt hvordan vands dynamik ændres i løbet af metabolisme.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for feltet opstod, da jeg igennem mit studie mødte flere og flere forklaringer på cellulære processer, der alle var de-koblede fra hinanden, og i mit perspektiv var mangelfulde i deres beskrivelse af omgivelsernes indvirkning. Igennem mit studie havde jeg lært at tænke på processer igennem simple og universelle mekanismer, og det virkede derfor både spændende og ambitiøst at forsøge at benytte den metode til at beskrive noget så komplekst som celler. Igennem (især ældre) litteratur og samtaler med andre forskere, opdagede jeg, at jeg ikke var alene med de tanker og blev præsenteret for teorier, der i mit perspektiv gav bedre og simplere forklaringer på hvad man observerede – derfra var der ingen vej tilbage.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Mine forskningsmæssige udfordringer er først og fremmest at finde et passende modelsystem til at imitere cytoplasma på en passende måde. Det er vigtigt for en god forståelse, at vi kender vores teknik og fluorophorer præcist i kontrollerede systemer, før vi kan fortsætte i levende celler.

Herunder er vi i gang med at finde nye databehandlingsmetoder, der forhåbentlig kan fortælle os, hvilken parameter der bedst egner sig til formålet. Projektet, der lægger sit fokus en smule anderledes end feltets norm, har enorme perspektiver, da ny forståelse vil kunne åbne for en hel anden måde at tænke på. Det gør naturligvis også projektet enormt ambitiøst og stiller store krav til, at forsøg og resultater er entydige og overbevisende.  

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Et EliteForsk-rejsestipendium tillader mig at tilbringe tid i laboratorierne hos verdens førende indenfor netop de problemstillinger, jeg står overfor: teknisk fluorescens, celledyrkning, kontrollerbare modelsystemer. Det er en fantastisk mulighed at kunne lære såvel håndværk som teori fra eksperter og bringe den viden tilbage til vores eget laboratorium. Det er desuden af særlig interesse for mig at få lov at diskutere mine ideer og teorier med så mange som muligt og derved få kvalificeret feedback. Det vil være en uvurderlig hjælp til opbyggelsen af nye forsøg og analysemetoder. 

Fagområde

Biofysik

Gymnasium og bopælskommune

Odense Katedralskole, bopæl i Odense

Forskningsinstitution

Syddansk Universitet, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 6550 8946, e-mail: henrikst@bmb.sdu.dk

Senest opdateret 04. august 2020