Maansi Parpiani

Ph.d.-studerende, M.A., født 1988

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Hvor formelt er det uformelle: Et samtidshistorisk studie af Mumbais arbejderkultur

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

Den urbane ”uformelle arbejder” er de usikre vilkårs ansigt i det globale syd i dag. Gennem disse arbejdere er vi i dag vidne til de dramatiske ændringer af betydningen af både ”arbejder” og ”by”.

Maansi Parpiani
Maansi Parpiani
Denne proces bliver mere intens, efterhånden som landområder i udkanten af store byer som Mumbai i stigende grad urbaniseres.

Min ph.d.-afhandling tager udgangspunkt i dette ved at se på de sidste tre årtiers parallelle processer, hvor en stigende ”uformelisering” følges af forøgede bestræbelser på arbejderbeskyttelse fra statens side, oftest varetaget af religiøse organisationer, nye fagforeninger, NGO’er og politiske partier. Disse bestræbelser blandes med de eksisterende diskurser i forhold til slum-rehabilitering, styrkelse af lavkastegrupper, minoritetsrettigheder og de migrationsrelaterede debatter om at være lokal hhv. outsider. Samtidig forsøger de organisationer, der er aktive inden for udviklingssektoren, til stadighed at sikre deres relevans, da de ikke har et socialt sikkerhedsnet.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Efter mit speciale om byhistorie og diskurser om koloniplanlægning med udgangspunkt i Bombay var jeg interesseret i de samme tematikker i en mere nutidig kontekst. Men mere væsentligt opdagede jeg, der er født og opvokset i Mumbai, at jeg begyndte at acceptere de sociale uligheder, der kan ses dagligt på gader og i kvarterer i byen, og opfatte dem som normale.

Jeg har derfor forsøgt at se på byen som udefrakommende og se på de strukturelle årsager til disse sociale uligheder. Min interesse i emnet er yderligere blevet styrket gennem min ph.d.-vejleder Ravinder Kaurs fokus på nødvendigheden af omhyggelige etnografiske studier af forholdet mellem arbejdere, kaste og byen.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Før jeg påbegyndte mit feltarbejde, forventede jeg, at det ville være svært at tale med folk om deres daglige kamp mod fattigdom eller spørge ind til deres forestillinger om køn og kaste. Men jeg blev overrasket over, hvor ærlige og personlige fortællinger om deres meget private erfaringer folk gav mig. Udfordringen var herefter at give noget tilbage, mens jeg dokumenterede deres fortællinger til min forskning.

Da jeg havde fået kontakt til arbejderne med hjælp fra forskellige fagforeninger og NGO’er, tog jeg tilbage til nogle af dem for at dele mine optegnelser af arbejdernes fortællinger og optagelser af deres liv. Det er svært, da man samtidig skal bibeholde objektiviteten. Desuden er det en lang og fortsat kamp at give arbejderne den værdighed, lighed og omtale, de fortjener. Jeg håber, at min forskning kan hjælpe til at bringe dialogen videre.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Jeg er meget glad for dette rejselegat, som gør det muligt for mig at tilbringe forårssemestret 2016 på Centre of South Asian Studies og the Department of Anthropology, Stanford University. Her vil jeg arbejde sammen med Professor Thomas Blom Hansen, som er en af verdens ledende Mumbai-eksperter. Desuden er et af centrets kerneområder urbanisering i det globale syd. At blive en del af denne forskergruppe vil hjælpe mig til at bringe min forskning videre, fordi processerne i Mumbai er del af en større kontekst af internationale udviklinger inden for fleksibel arbejdslovgivning og det forhold, at størstedelen af arbejdsstyrken i det globale syd er ansat gennem underentrepriser.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg flyttede til København i 2014 efter at have fået et af det humanistiske fakultets ph.d.-stipendier. De multietniske vibes på Nørrebro er smittende, og minder mig om hjemme.

Min far bestyrer et fotografisk galleri i Mumbai, og min mor dyrker yoga og spiritualitet. Min søster arbejder i Citibank i Malaysia, hvor hun er en del af et Asia Leadership-program, mens min bror er inden for international relations med speciale i Rusland. Min kæreste arbejder for en menneskerettighedsgruppe i Delhi. Min families forskellige interesser motiverer mig til fortsat at være engageret og nyde mit arbejde, uanset hvor jeg befinder mig.

Fagområde

Historie, Sydasienstudier

Gymnasium og bopælskommune

Ruia College (Mumbai), bopæl i København

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kontaktoplysninger

Telefon: +45 5267 6097, e-mail: prg573@hum.ku.dk

Senest opdateret 24. februar 2016