Manan Pareek

Ph.d.-studerende, cand.med., født 1984

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Kan man opspore tidlig åreforkalkning vha. biomarkører og PET/CT-skanning (DETECT)?

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

På trods af at vi ved, hvilke risikofaktorer der fører til åreforkalkning og dernæst hjertekarsygdom, og hvordan vi kan reducere disse risikofaktorer, er hjertekarsygdom den førende dødsårsag i verden.

Manan Pareek
Manan Pareek
Dette skyldes blandt andet, at vi er for dårlige til at vurdere den enkelte persons risiko for udvikling af hjertekarsygdom pga. stor interindividuel forskel på modtageligheden for risikofaktorernes skadelige påvirkninger og den gavnlige effekt af medicinsk behandling. Vurdering af systemisk biologisk aktivitet vha. cirkulerende biomarkører har i de senere år været i søgelyset som en mulig metode til tidlig opsporing af åreforkalkning.

Dertil kommer pulsåre-PET/CT, en lovende modalitet, der med forskellige sporstoffer kan kombinere morfologi og biologisk aktivitet lokalt i særligt udsatte og klinisk relevante kargebeter og derfor potentielt kan bestemme den enkelte persons modtagelighed for risikofaktorernes skadelige påvirkninger betydeligt tidligere og sikrere, end traditionelle metoder kan.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været overbevist om, at jeg skulle være intern medicinsk læge. Under en af mine første ansættelser som yngre læge opdagede jeg, at håndteringen af de hjertemedicinske patienter var det, der gav mig størst arbejdsmæssig glæde. Jeg blev fascineret af alle de forskellige undersøgelses- og behandlingsmuligheder, som specialet inkorporerede, især det direkte samspil mellem akut billeddiagnostik og behandling.

Efter at have arbejdet specifikt inden for hjertemedicin besluttede jeg mig for at skrive et ph.d.-projekt, hvor jeg lagde særlig vægt på godt samarbejde med vejleder og mulighed for at lære både avanceret statistik og arbejde videre med hjertemedicinsk billeddiagnostik.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Under mit udlandsophold vil jeg fokusere på biomarkørdelen af mit projekt: 1) Med udgangspunkt i egne data fra en større svensk befolkningsundersøgelse vil jeg undersøge den prognostiske betydning af både etablerede og nye potentielle biomarkører for udvikling af kardiovaskulær sygdom og død, stratificeret iht. faste-blodsukker; 2) Ud fra ovenstående fund vil jeg applicere de mest relevante og lovende biomarkører på studier fra Brigham and Women’s Hospital Heart & Vascular Center for derved at undersøge den prognostiske betydning på mere specifikke kardiovaskulære populationer. Udfordringen ligger først og fremmest i udvælgelsen af de relevante biomarkører for de relevante patientgrupper. Erfaringen vil kunne benyttes i fremtidige studier udgående fra Odense Universitetshospital, ikke blot mht. den nyerhvervede viden, men også mhp. udvidelse af det dansk-amerikanske samarbejde.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Midlerne skal bruges til et 12 måneder varende forskningsophold på Brigham and Women’s Hospital Heart & Vascular Center, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA under supervision af professor Deepak L. Bhatt. Hjertekarafdelingen på Brigham and Women’s Hospital er en af verdens mest anerkendte og har været forgænger inden for klinisk hjertekarforskning i næsten et helt århundrede. Det er derfor et stort privilegium at være blevet inviteret til at arbejde i Deepak L. Bhatts forskningsgruppe. Uden det generøse EliteForsk-rejsestipendium ville det ikke være muligt at finansiere de omfattende udgifter til forskningsopholdet.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født i Faaborg og er opvokset dels dér, dels i New Delhi, sammen med mine forældre og lillebror. Mine indiske rødder gjorde, at det på forhånd stod skrevet i kortene, at jeg skulle læse medicin, og jeg har aldrig kunnet se mig selv i et andet erhverv. Jeg bor i Odense, hvor jeg også har studeret. Min fritid benyttes især på styrketræning, løb og film, hvorfor jeg tit er at finde i træningscenteret, i naturen eller i biografen.

Fagområde

Hjertemedicinsk forskning med en epidemiologisk vinkel

Gymnasium og bopælskommune

Faaborg Gymnasium, bopæl i Odense

Forskningsinstitution

Odense Universitetshospital, Den Kardiovaskulære og Metaboliske Forebyggelsesklinik

Kontaktoplysninger

Telefon: 9155 5599, e-mail: mananpareek@dadlnet.dk

Senest opdateret 24. februar 2016