Mathias Bæk Tejs Knudsen

Ph.d.-studerende, cand.scient., født 1992

Populærvidenskabelig titel på dit projekt

Effektive computere

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?

Jeg forsker i effektive algoritmer. Når en computer skal foretage en beregning som fx at sortere filer på computeren eller søge efter et ord på en hjemmeside, kaldes den procedure, som computeren bruger, for en algoritme.

Mathias Bæk Tejs Knudsen
Mathias Bæk Tejs Knudsen
Man kan se på disse algoritmer som et programs ”byggesten”. Mange af disse byggesten går på tværs af programmer og endda typer af computere.

For eksempel vil der være mange basale byggesten, der går igen i alt fra spil på smartphones til tekstbehandlingsprogrammer på computere. I de basale algoritmer, der bruges næsten overalt, vil selv små forbedringer altså kunne have store konsekvenser.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

I gymnasiet deltog jeg i Dansk Datalogi-Dyst (DDD) og Georg Mohr-Konkurrencen, der er konkurrencer i henholdsvis algoritme-udarbejdelse og matematik. Siden da har jeg været grebet af matematik og arbejdet med effektive algoritmer. Da Stephen Alstrup og Mikkel Thorup vendte tilbage til DIKU fik jeg dermed muligheden for at forske i netop det på højeste niveau.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En af udfordringerne er at forstå behovet for tilfældighed i algoritmer. Information i computerens hukommelse kan opbevares i såkaldte hash-tabeller. Her bestemmer en tilfældigt valgt hash-funktion, hvordan informationen skal fordeles. Det, at funktionen er tilfældigt valgt, sikrer, at informationen fordeles nogenlunde ligeligt i hukommelsen. I praksis er det dog ikke muligt at lave en hash-funktion, der er fuldstændig, og derfor må man nøjes med pseudo-tilfældige hash-funktioner. Kraftfulde hash-funktioner, der kan bruges i mange forskellige sammenhænge, kræver enten lang tid at evaluere eller meget plads at repræsentere.

Det er interessant at finde ud af, hvor kraftige hash-funktioner man kan lave, når man kræver kort evalueringstid og plads til repræsentation. Derudover er det interessant at analysere for specifikke algoritmer, hvor svage hash-funktioner man kan nøjes med, for at de virker, da svagere hash-funktioner kan evalueres hurtigere og kræver mindre plads at repræsentere.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

EliteForsk-rejsestipendiet skal primært bruges til et længerevarende ophold på Stanford University.

Lidt om mennesket bag forskeren

Ud over forskning bruger jeg mest tiden på venner, familie, fest og min kæreste, Rikke. Jeg har også spillet meget fodbold siden jeg var lille, men pga. skader har jeg ikke kunnet spille det sidste halvandet år.

Fagområde

Algoritmik, diskret matematik

Gymnasium og bopælskommune

Marie Kruses Skole, bopæl i København

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Datalogisk Institut

Kontaktoplysninger

Telefon +45 6084 8789, e-mail: knudsen@di.ku.dk

Senest opdateret 24. februar 2016