Cathrine Seidelin

Erhvervs-ph.d.-studerende. cand.it, MDes, MSc

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Service Design for Big Data 

Hvad handler dit ph.d.-projekt om? Cathrine Sedelin

Big data lover store muligheder for innovation, og samtidig giver den konstante udvikling af nye teknologier flere og flere muligheder for organisationer til at analysere og anvende big data. Men at indsamle, analysere, vedligeholde og opdatere big data indebærer imidlertid komplekse processer og viden, som ofte er forbeholdt folk med en it-baggrund. Dette skaber en markant barriere for mange små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der ikke har interne it-kompetencer eller viden til at give sig i kast med at undersøge, hvordan de kan gøre brug af data til at understøtte innovation og skabe værdi. Mit ph.d.-projekt handler om at udvikle designværktøjer og -metoder, der gør det muligt for SMV’er at udforske deres eksisterende såvel som potentielle datakilder med henblik på at kunne designe datadrevne services.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg undrede mig over, at der ikke var et bedre samspil mellem de metoder og værktøjer, man anvender i designprocesser, og de måder, virksomheder forsøger at forstå, organisere og arbejde med big data. Min primære motivation for mit forskningsprojekt er at være med at til demokratisere big data, således at flere får mulighed for at indgå i diskussionerne om, hvilke data der skal bruges (eller udelades) til at understøtte services, der former vores samfund og hverdag.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En væsentlig forskningsmæssig udfordring er, at data er et flydende begreb. Vi kan forstå, kategorisere og fortolke den samme data på mange forskellige måder. Det gør det svært at samarbejde om og med data på tværs af afdelinger og organisationer. Det at være i stand til at anvende og samarbejde omkring data bliver dog en større nødvendighed for organisationer, i takt med at de gennem den øgede digitalisering bliver mere og mere afhængige af eksterne datakilder for at kunne udvikle og vedligeholde deres serviceydelser. Det kan være svært at være innovativ på kommando, men innovation kan i høj grad fremmes via facilitering af kreative designprocesser. Min ambition er, at mit projekt kan skabe en basis-værktøjskasse, der kan hjælpe SMV’er til at kunne tale om, stille spørgsmål til og arbejde med data på nye og innovative måder.  

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?  

EliteForsk-rejsestipendiet vil muliggøre et længerevarende ophold ved University of Washingtons afdeling for Human Centered Design and Engineering, som udgør en ledende forskningsenhed inden for studier, der undersøger interaktioner mellem mennesker og teknologi. At være en del af dette forskningsmiljø vil være særdeles værdifuldt for mit arbejde med udvikling af metoder. Derudover vil dette ophold skabe en stærk synergi med mit nuværende ophold på University of Oxford (Oxford Internet Institute), der i højere grad har fokus på de teoretiske aspekter af mit ph.d.-projekt.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er født og opvokset i Gentofte. Jeg bor i øjeblikket i Oxford i Storbritannien grundet mit ophold ved Oxford Internet Institute. Jeg interesserer mig for innovation og entreprenørskab. Jeg har tidligere arbejdet i softwarevirksomheden Queue-it, som medvirkede til, at jeg startede organisationen Women in Tech DK. Det har altid været vigtigt for mig at være fysisk aktiv, så i min fritid løber jeg og dyrker crossfit. Som en ny udfordring har jeg givet mig i kast med roning her i Oxford.

Fagområde

Informationsteknologi og Design

Forskningsinstitution

IT-Universitetet i København, Computer Science. (*Da jeg er erhvervs-ph.d., er mit egentlige ansættelsessted dog Industriens Uddannelser).

Gymnasium/bopælskommune

Gammel Hellerup Gymnasium/Frederiksberg Kommune.

Kontaktoplysninger

cfre@itu.dk

 

 

 

 

 

Senest opdateret 26. februar 2020