Cecilie Cetti Hansen

Ph.d.-studerende, cand.scient.

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Planters egen kemifabrik: Hvordan planter producerer værdifulde bioaktive naturstoffer til forsvar og interaktion med omgivelserne

Hvad handler dit ph.d.-projekt om? Cecilie Cetti Hansen

Jeg studerer bioaktive naturstoffer i planter, som gør dem i stand til at sanse og kommunikere med omverdenen og forsvare sig mod angreb fra insekter og mikroorganismer. Jeg undersøger, hvordan planter producerer disse stoffer, og hvordan de bruger dem til at interagere med deres omgivelser. Det kræver blandt andet en utrolig præcis og dynamisk aktivitet af specifikke enzymer. Jeg har specielt fokus på en enzymfamilie af membranbundne enzymer kaldet cytochrom P450, som katalyserer målrettet produktion af bioaktive naturstoffer. Blandt andet har jeg afkodet, hvordan disse enzymer er involveret i dannelsen af et bestemt forsvarsstof i eukalyptusplanter, som planterne kan frigive som en slags cyanidbombe under angreb fra f.eks. insekter. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

Jeg har altid haft en grundinteresse for planter, men da jeg startede på universitetet, havde jeg ikke planlagt en fremtid inden for planteforskning. Min fascination for bioaktive stoffer i planter og interesse i at studere dem blev vakt til live gennem møde med dygtige og inspirerende forskere fra Plantebiokemisk Laboratorium på Københavns Universitet. Det motiverer mig, at det er et forskningsfelt, hvor man har mulighed for at bygge oven på allerede kendt viden, samtidig med at der er rigtig mange uudforskede spørgsmål at tage fat på.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Planter er komplekse biologiske organismer med store genomer og talrige gener sammenlignet med mange andre organismer. Det gør det udfordrende at afkode de gener, der er involveret i produktionen af f.eks. et bestemt forsvarsstof. Derudover bliver nogle forsvarsstoffer produceret på forskellige måder i forskellige plantearter. Mit projekt giver indsigt i, hvordan planter producerer og regulerer produktionen af bestemte forsvarsstoffer. Dette kan bl.a. forklare, hvorfor nogle planter er giftige, mens andre ikke er. Denne viden danner også grundlag for forståelse af interaktion mellem planter og f.eks. insekter eller dyr. Endelig kan kendskab til biosyntesevejen for kommercielt interessante bioaktive naturstoffer åbne for muligheden for at kunne producere det ønskede stof i store mængder ved hjælp af f.eks. gær eller alger.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

EliteForsk-rejsestipendiet er en kæmpe anerkendelse af mit arbejde og understøtter opbygning af et globalt netværk og udvikling af meget værdifulde kompetencer. Bl.a. giver det mig en helt særlig mulighed for at samarbejde med førende eksperter på University of Melbourne til at udvikle ekspertise med såkaldt massespektrometri-baseret bioimaging. Dette er en teknik, der gør det muligt at visualisere bioaktive stoffer helt ned på enkeltcelleniveau. Det giver en unik indsigt i funktionen af de studerede stoffer og danner grundlag for videre studier i at afkode biosyntesevejen.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Lokalmedier vil gerne høre om mennesket bag forskeren. Hvis du har lyst, må du derfor gerne fortælle lidt om f.eks. dine fritidsinteresser, din eventuelle familie og lignende.

Jeg nyder at lave havearbejde og gå ture i naturen – gerne sammen med min tvillingesøster. Det giver mig en dejlig ro og afkobling fra en travl hverdag. Sidste år havde jeg min egen lille køkkenhave, hvor jeg hele sommeren havde glæden af at høste grøntsager og krydderurter. Jeg sætter også pris på god kaffe og nyder de morgener, hvor jeg har tid til at drikke kaffe på min lokale The Coffee Collective og læse en videnskabelig artikel eller sludre med en ven, inden jeg tager videre til campus.

Fagområde

Plantebiokemi og bioteknologi

Forskningsinstitution

Sektion for Plantebiokemi, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Gymnasium/bopælskommune

Rysensteen Gymnasium/Københavns Kommune

Kontaktoplysninger

cich@plen.ku.dk

Senest opdateret 26. februar 2020