Sidsel Kirstine Harder

Ph.d.-studerende, cand.scient.soc

Populærvidenskabelig titel på dansk på dit projekt

Billeder med nøgenhed og konsekvenser: sociologien om intime billeder, digitale sexkrænkelser og hverdagslig pornografi

Hvad handler dit ph.d.-projekt om?Sidsel Kirstine Harder

Digitale medier gør det muligt for unge at producere og distribuere intime billeder af sig selv og andre. Det giver nye muligheder for bl.a. at flirte, men også nye risici for at blive udstillet og ydmyget. I mit ph.d.-projekt ser jeg på, hvordan vi kan bruge viden om bl.a. pornografi til at forstå sociale praksisser med at tage og dele intime billeder. Jeg bruger den sociologiske værktøjskasse til at forstå seksualitet, køn og kriminalitet til at analysere det nye fænomen, som digital seksualitet er. Projektet bygger på både kvantitative og kvalitative data fra bl.a. politijournaler og interviews. De data giver blik for, hvad der er hverdagslige praksisser omkring intime billeder, hvad der opleves som spændende, og hvordan det kan gå galt.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? Og hvad motiverer dig?

For mig har sociologien altid været en måde at forstå ’sex, drugs and rock’n’roll’. Under mit studie har jeg været frivillig på en varmestue for prostituerede, lavet feltarbejde om stoffer i nattelivet og taget fag på eliteuniversiteter, hvor vi så lige så meget porno, som vi læste teori. Sociologien er for mig en nøgle til at blive klogere på den slags tabuiserede felter, og hvad de betyder for folk. Den viden skal vi bruge til at hjælpe der, hvor f.eks. seksualitet bliver problematisk.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Seksualitet er et etisk komplekst forskningsområde at bevæge sig ind i, og navnlig har digitale sexkrænkelser været et meget omdiskuteret emne de sidste år. Jeg håber, at mit forskningsprojekt kan være med til at sætte fingeren på, hvad der karakteriserer unge, der deler seksuelle billeder med og uden samtykke, hvad der opleves som tiltrækkende ved det første, og hvad der er så krænkende ved det sidste. Det kan give grobund for bedre kampagner og interventioner, hvor tidligere tiltag internationalt set har haft tendens til at rette blikket mod ofrets rolle.

Hvad betyder et EliteForsk-rejsestipendium for dine fremtidige muligheder?

Rejsestipendiet betyder først og fremmest, at jeg ikke skal vælge mellem faglige ambitioner og mit familieliv, fordi det giver mig mulighed for at studere i Antwerpen, selvom jeg har tre små børn. Digital seksualitet er stadig et spirende forskningsområde, men i Antwerpen sidder der en hel gruppe forskere og undersøger det. Det er et miljø, jeg nu vil kunne deltage aktivt i, fordi jeg kan tage min familie med derned, eller jeg kan rejse oftere frem og tilbage.

Lidt om mennesket bag forskeren?

Jeg er en såkaldt ’late bloomer’-ph.d.-studerende forstået på den måde, at jeg har gjort en masse andre ting, inden jeg startede på mit projekt. Jeg har fået børn, arbejdet uden for universitetet og boet i udlandet i flere år. I al den tid var forskning en drøm, jeg prøvede at skubbe til side, fordi jeg ikke kunne få den til at hænge sammen med resten af mit liv, navnlig mit familieliv. Det er sociologisk set et valg om enten-eller, som flere kvinder føler, de må træffe. Lige nu prøver jeg at gøre både-og.

Fagområde

Sociologi

Forskningsinstitution

Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Gymnasium/bopælskommune

Roskilde (Amts) Gymnasium/København S

Kontaktoplysninger

skh@soc.ku.dk

 

Senest opdateret 26. februar 2020