Du er her: Forside Forskning og innovation Forskningsformidling

Forskningsformidling

Formidlingen af forskningen er afgørende for befolkningens viden om og indsigt i forskningen og dermed for en åben, demokratisk dialog om forskningens resultater og de fordele og eventuelle ulemper, som den kan være forbundet med.
Forskningskommunikationsprisen

En skarp sans for præcis formidling og en dygtig evne til at skabe bred interesse for deres forskningsfelt. Det er fællesnævneren for de forskere, der modtager Uddannelses- og Forskningsministeriets formidlingspris, Forskningskommunikationsprisen.

EliteForsk

EliteForsk-initiativet er det samlende varemærke for en række initiativer, der har til formål at støtte og udvikle forskertalenter. Hvert år hædrer den danske uddannelses- og forskningsminister fem af Danmarks ypperste forskere med en EliteForsk-pris.

Forskningens Døgn

Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival der finder sted hvert år en uge i april. Forskningens Døgn henvender sig til hele befolkningen og især til dem, der ikke til dagligt er i berøring med forskning og innovation.

Responsible Research and Innovation

Forskning koster mange ressourcer og kan have sociale, etiske, kulturelle og miljømæssige konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at forskning er samfundsengageret og social ansvarlig.

Videnskab.dk

Videnskab.dk er en national forskningsportal og et uafhængigt webmedie, som leverer velskrevne og populært formidlede videnskabshistorier om, hvad der sker i laboratorierne og bag bøgerne.

Magasiner

Styrelsen for Forskning og Uddannelse udgiver magasinet EUindblik og har tidligere udgivet magasinerne Polarfronten, der i dag udgives som netmagasin af Det grønlandske Selskab, og Magasinet Humaniora, der ikke længere udkommer.

Senest opdateret 05. december 2016