DeIC

Danish e-Infrastructure Cooperation

DeICs formål er at understøtte Danmark som e-Science nation gennem levering af e-Infrastruktur (computing, datalagring og netværk) til forskning og forskningsbaseret undervisning.

DeIC er en virtuel organisation, hvilket betyder, at alle medarbejdere er ansat i andre organisationer, primært på Danmarks Tekniske Universitet, og til en vis grad på Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

DeIC blev dannet den 19. april 2012 og hører organisatorisk under Styrelsen for Forskning og Innovation.

Senest opdateret 05. marts 2013