Gå til indhold

ESRF - Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet

Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF) i Grenoble, Frankrig, er blandt verdens førende og mest intense kilder til røntgenlys og blandt de tre største og mest kraftfulde synkrotronstrålingsfaciliteter i verden.

Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF) anvender synkrotronlys 100 milliarder gange klarere end den røntgen, der anvendes på hospitaler til at analysere molekyler og materialer på atomart niveau. Røntgenstrålerne produceres ved, at elektroner cirkulerer i en tunnelen næsten ved lysets hastighed. Med den energi produceres synkrotronstråling, som føres til 43 specialiserede eksperimentelle stationer, hvor forskellige typer forskning udføres. ESRF fungerer således som et slags mikroskop, der anvendes til at undersøge strukturer på materialer.

ESRF-synkrotronen set fra oven i 2014. Foto: ESRF.
ESRF-synkrotronen set fra oven i 2014. Foto: ESRF.

Det første spadestik til Den Europæiske Synkrotronstrålingsfacilitet (ESRF) blev taget i 1988, og faciliteten blev indviet i 1994 i Grenoble, Frankrig. Faciliteten er placeret på samme sted som to andre paneuropæiske forskningsinstitutioner: Institut Laue-Langevin (ILL) og Det Europæiske Molekylærbiologiske Laboratorium (EMBL) med et stort antal højt specialiserede faciliteter og laboratorier. ESRF er et internationalt samarbejde med 22 partnere, hvoraf 13 er medlemslande og 9 er videnskabelige medlemmer. I 2014 blev Rusland optaget som nyt medlem.

Danmarks værdi af medlemskabet

Danmark får gennem medlemsskabet af ESRF adgang til, at danske forskere kan foretage eksperimenter på forskningsfaciliteten. Faciliteten er en central udbyder af eksperimentelle forskningsmetoder samt udvikling af nye teknologier og er således essentiel for danske forskere inden for området. ESRF modtager årligt over 2000 ansøgninger fra forskere, der ønsker at benytte faciliteten til at udføre eksperimenter. Eksterne eksperter vurderer og udvælger de bedste ansøgninger, og succesraten for at få en ansøgning igennem er omkring 50 procent.

Eksperimenterne har stor betydning for en lang række forskningsområder, herunder kemi, materialefysik, arkæologi og kulturarv, strukturel biologi og medicin, miljø- og nanoteknologi. ESRF benyttes ligeledes af industrien til at forbedre processer og udvikle produkter inden for eksempelvis det farmaceutiske område.

Det danske firma DANFYSIK har gennem en årrække leveret avancerede magneter til ESRF.

Danmarks bidrag til medlemskabet

Danmark deltager i ESRF sammen med Finland, Norge og Sverige i konsortiet Nordsync. Nordsyncs årlige medlemsbidrag bliver fastsat på baggrund af en ejerskabsandel på 5 pct. og faktisk forbrug i de tre foregående år. Danmarks andel af Nordsyncs medlemsbidrag udregnes dynamisk, og den interne andel i konsortiet revideres hvert tredje år. Danmarks medlemsbidrag bliver således i perioden 2020-2022 fastsat ud fra Danmarks andel af Nordsyncs samlede måleforbrug i perioden 2015-2017 samt den nationale andel af Nordsyncs overforbrug i året for betalingen. Siden 2020 har Danmark betalt 26,10 pct. af Nordsyncs forbrug ved ESRF. I 2020 betaler Danmark således 12,45 mio. kr. for den danske ejerandel. Samarbejdet, ansvar m.v. for konsortiet er beskrevet i Nordsyncs konsortieaftale fra 2020.

Det danske synkrotronbrugermiljø er organiseret i Instrumentcenter for brug af røntgen-, synkrotron- og neutronkilder samt fri-elektron røntgenlasere - DANSCATT med henblik på at facilitere national forskeradgang til ESRF samt bistå Styrelsen for Forskning og Uddannelse med fagkyndig rådgivning.

Kontakt

Morten Scharff
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 98
Email: msc@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024