Gå til indhold

Hvorfor ESS?

ESS er en stor investering. Fra 2014-2022 investeres der fra dansk side omkring to milliarder danske kroner i ESS.

Sådan vil ESS se ud, når faciliteten står klar i 2025. Foto: ESS
Sådan vil ESS se ud, når faciliteten står klar i 2025. Foto: ESS
Hertil kommer de danske investeringer i faciliteterne MAX IV og XFEL. Danmark investerer så mange penge i faciliteterne, fordi det gavner dansk forskning og dansk innovation. Erfaringer fra andre store internationale forskningsfaciliteter viser, at der er en række betydelige forsknings- og samfundsmæssige gevinster ved at huse en stor og international forskningsfacilitet. Det drejer sig både om de direkte økonomiske effekter, der følger af facilitetens etablering og drift, men ligeledes effekter, som opstår i samspilet mellem faciliteten og regionale, nationale og internationale forsknings- og erhvervsmiljøer.

ESS rangeres meget højt af ’The European Strategy Forum on Research Infrastructure’ (ESFRI), et forum som evaluerer og fastlægger fremtidige forskningsinfrastrukturer. Europa har en lang historie som førende inden for materialeforskning med neutroner og et stort antal forskere, der anvender neutroner og har brug for adgang til neutronstråler i deres fremtidige forskning.

Det forventes, at ESS vil bidrage med store gennembrud i materialeforskningen og gøre det muligt for europæiske forskere at blive mere konkurrencedygtige på verdensplan. Studier af lignende anlæg viser, at næsten 80 % af investeringerne forbliver i værtslandene, og at afkastet kan være op til seks gange højere end den oprindelige investering i løbet af anlæggets levetid.

Kontakt

Morten Scharff
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 98
Email: msc@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. juni 2021