Nyt fra Indien

Nyhed, arrangementer mv. om og fra Innovation Center Denmark, Indien
Danmark skal være en smart partner for smarte byer
Innovation Centre Denmark afholdt den 10. september konferencen "Smart Solutions for Innovative Cities". I forbindelse med konferencen lanceredes en rapport, der giver et indblik i udviklingen inden for smart cities i USA, Tyskland, Brasilien, Korea, Kina og Indien.
Danske innovationscentre i udlandet får topkarakterer
De danske innovationscentre skaber stor værdi og øger internationaliseringen af danske uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Uddannelses- og forskningsministeren og udenrigsministeren vil styrke centrene.
Analyse om “entrepreneurship and start-up activities at Indian higher education institutions”
Indien har i de senere år oplevet en markant stigning i antal af både start-ups og inkubator-miljøer. Denne udvikling er primært drevet af voksende iværksætter-miljøer på de videregående indiske uddannelsesinstitutioner og nemmere adgang til start-up kapital.
Ny guide til støttemuligheder for dansk - indisk forskningssamarbejde
Den første udgave af Innovation Centre Denmark New Delhi & Bangalores Funding Guide er nu tilgængelig.