Gå til indhold

Mission og vision for International Arktisk Hub

Læs mission og vision for International Arktisk Hub her,
Kontakt
Frej Sorento Dichmann
Souschef
Tlf.: +45 72 31 82 45
Email: fdi@ufm.dk

Mission:

International Arktisk Hub skal skabe værdi for arktisk forskning og forskningssamarbejde, med det formål, at forskning i stigende grad lokalforankres og bidrager til bæredygtig samfundsudvikling.

International Arktisk Hub har som kernefunktion at være en samlende platform for videnskabelig forskning i og omkring Grønland. International Arktisk Hub skal skabe værdi gennem formidling, øget indsigt i, kendskab og ejerskabsfølelse til forskningen hos forsknings- og uddannelsesinstitutioner, beslutningstagere, virksomheder, borgere og øvrige interessenter.

Værdi kan f.eks. være i form af etablering af nye samarbejds- og forskningsrelationer, bedre kendskab til fonde og finansieringsmuligheder, vejledning om inddragelse af oprindelig og lokal viden i forskningsprojekter, koordinering mellem internationale forskningsprojekter og lokale kompetencer og udbydere, samt understøtte formidling og uddannelse om arktisk forskning på lokalt, nationalt og internationalt plan.

Forskning er det centrale omdrejningspunkt for International Arktisk Hub, og forskning skal i denne sammenhæng forstås i bredest mulige omfang inkl. processer, som ligger før, under og efter et traditionelt forskningsforløb.

International Arktisk Hub skal bidrage til den bæredygtige samfundsudvikling i Grønland. Det kan f.eks. være ved at facilitere samarbejdet mellem forsknings- og uddannelsesmiljøer og virksomheder for at optimere nyttiggørelsen af forskningen; bringe forskning til politikere, som kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag; og formidle til borgerne, som kan blive klogere på eget miljø, kultur og sig selv samt bidrage med vigtig viden og faciliteter til forskningsprojekter.

International Arktisk Hub vil bidrage til, at forskningen udføres så klima- og miljømæssig forsvarligt som muligt.

Vision:

Sammen skaber vi en samlende og attraktiv platform for grønlandske, danske og internationale forskningsinteressenter til gavn for det grønlandske samfund og international arktisk forskning.

International Arktisk Hub’s platform skal præges af en fælles indsats mellem forskningsmiljøer og myndigheder i Grønland og Danmark, som dermed arbejder for at fremme et bedre overblik over forskning i og omkring Grønland. Herigennem indbydes brugere til dialog og samarbejde uanset faglig baggrund. International Arktisk Hub skal på den måde være et omdrejningspunkt for nye muligheder og aktiviteter for lokalforankret arktisk forskning.

International Arktisk Hub skal gøre det enkelt og attraktivt for den individuelle bruger med grønlandsk, dansk eller international baggrund at engagere sig i og arbejde med forskning i Grønland.

Senest opdateret 22. oktober 2020