Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Råd, fonde og udvalg Nævnet for Videnskabelig Uredelighed Åbent opslag - Indkaldelse af forslag til faglige medlemmer og suppleanter til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed

Åbent opslag - Indkaldelse af forslag til faglige medlemmer og suppleanter til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed

Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder hermed forslag til faglige medlemmer og suppleanter til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Fristen for indstilling af kandidater er den 25. april 2021.
Kontakt
Kirstine Hvitved Ekholm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 03
Email: kihe@ufm.dk

Arbejdet i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed har til opgave at behandle sager om videnskabelig uredelighed. Nævnet består af en formand, der er landsdommer, og 8-10 faglige medlemmer.

Nævnet behandler sager om videnskabelig uredelighed efter den proces, der fremgår i lov nr. 383 af 26. april 2017 om videnskabelig uredelighed m.v. Nævnets sager kan rejses af enhver ved anmeldelse. Anmeldelsen indgives til den forskningsinstitution, hvor forskningen er udført, hvorefter anmeldelsen oversendes til behandling i nævnet. Nævnet kan desuden behandle sager af egen drift.

Nævnet udarbejder årlige beretninger om nævnets behandling af sager om videnskabelig uredelighed og om tvivlsom forskningspraksis, som har været under behandling på forskningsinstitutionerne i Danmark.

Nævnet mødes 4 - 5 gange årligt, og sekretariatsbetjenes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Krav til de faglige medlemmer og suppleanter

Nævnets faglige medlemmer og suppleanter skal være anerkendte forskere og tilsammen repræsentere forskellige videnskabelige forskningsområder.

Det vil sige, at nævnet skal sammensættes, så medlemmerne har erfaring med forskellige forskningsområder. Anerkendte forskere skal forstås i overensstemmelse med definitionen heraf i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Anerkendte forskere defineres som personer, der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau. De faglige medlemmer og suppleanter skal leve op til denne definition.

Beskikkelsesperiode

Udpegningsperioden er indtil fire år med mulighed for genudpegning, indtil vedkommende har været udpeget i samlet seks år. Konkret angår opslaget udpegninger, der forventes at begynde den 1. juli 2021.

Krav til indstillinger

Forslag til faglige medlemmer og suppleanter skal indeholde følgende:

  • En begrundelse for hvorfor den foreslåede kandidat vurderes velegnet til at indtræde i Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
  • Et CV på maks. to sider
  • Kontaktinformation på den foreslåede kandidat
  • En redegørelse og eventuel dokumentation for, at den pågældende kandidat er anerkendt forsker

Uddannelses- og Forskningsministeriet forudsætter, at kandidater, der bringes i forslag, er adspurgte og indstillet på at påtage sig hvervet.

Forslag sendes til UFS-JUR@ufm.dk

Frist: 25. april 2021

Ligestilling 

For at kunne opfylde ligestillingslovens intentioner om ligelig kønsfordeling i råd og nævn anmoder Uddannelses- og Forskningsministeriet om, at der indsendes forslag af både kvinder og mænd.

Videre proces

På baggrund af en høring af Danmarks Frie Forskningsfond over indstillede og egnede kandidater udpeger uddannelses- og forskningsministeren de faglige medlemmer og suppleanter af nævnet. 

De udpegede medlemmer og suppleanter vil modtage besked fra ministeriet.

Yderligere oplysninger

Eventuelle spørgsmål rettes til specialkonsulent Kirstine Hvitved Ekholm, Center for Jura og Institutionspersonale, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, på tlf. 72 31 86 03 eller e-mail kihe@ufm.dk.

Senest opdateret 24. marts 2021