Gå til indhold

Forum for Arktisk Forskning

Forum for Arktisk Forskning er et koordinerende organ for de centrale aktører og interessenter inden for polarforskningsmiljøerne.

Foto: Morten Rasch
Foto: Morten Rasch

Forum for Arktisk Forskning formål:

  • øge sammenhængen mellem institutioners indsatser inden for polarforskning
  • udgøre et koordinerende organ for de centrale aktører og interessenter på området, og
  • understøtte synergi og tydeligere effekt af anvendte ressourcer på området

Forum for Arktisk Forskning udarbejder en årlig rapport over status og udfordringer i forhold til forskning og udvikling på området. Rapporten kan blandt andet indeholde forslag til nye indsatsområder og give overblik over væsentlige nye forskningsresultater.

Senest opdateret 09. maj 2023