Gå til indhold

Møder

Her finder du information om afholdte møder i Forum for Arktisk Forskning. Dagsordner, bilag og referater kan rekvireres i pdf-format ved henvendelse til Polarsekretariatet.

Attende møde i FAF den 6. februar 2020

Dagsordensemner: Afrapportering fra møder med UFM minister og Udenrigsministre, brev til Folketingets Arktiske Delegation og Innovationsfonden, håndtering af SAON, samt udpegninger til IASC arbejdsgrupperne.


Syttende møde i FAF den 9. oktober 2019

Dagsordensemner: IASC, INTERACT, muligheder for finansiering af aktisk forskning, FAF-redegørelse. Præsentationerne fra IASC og INTERACT kan rekvireres ved henvendelse til Polarsekretariatet.


Sekstende møde i FAF den 11. juni 2019

Dagsordensemner: Opfølgning på Hindsgavl, oplæg til møder med Innovationsfonden og Folketingets arktiske delegation, orientering om international arktisk hub, EU-PolarNet, Kongerigets Arktiske Strategi.


Femtende møde i FAF den 10. april 2019

Dagsordensemner: FAF-redegørelse, opfølgning på strategiseminar, sikkerhedsbriefinger, ISAAFFIK-evaluering.


Fjortende møde i FAF den 10. oktober 2018

Dagsordensemner: Tilbagemelding fra møde med uddannelses- og forskningsministeren, forberedelse af Arctic Science Ministerial, evaluering af ISAAFFIK, guidelines for arktisk forskning, ISAAFFIK kommissorium og budget.


Trettende møde i FAF den 30. maj 2018

Dagsordensemner: Status på arbejdet med forsknings-hub, orientering om Arktisk Råds forskningsaftale, diskussion af evaluering af Isaaffik og udvidelse af partnerkredsen, orientering om EU-lobbyarbejdet og diskussion af henvendelse til Danmarks Frie Forskningsfond og Innovationsfonden. 


Tolvte møde i FAF den 2. marts 2018

Dagsordensemner: Orientering om arbejde med at afdække potentialer for forskningshub i Grønland, diskussion af FAF-redegørelse 2017, fremlæggelse af udkast til ICDK Outlook om Arktisk, afdækning af finansiering af arktisk forskningsinfrastruktur og deltagelse ved Arctic Circle 2018.


Ellevte møde i FAF den 16. november 2017

Dagsordensemner: Vedtagelse af forretningsorden, evaluering af deltagelse ved Arctic Circle 2017, afdækning af finansiering af arktisk forskningsinfrastruktur, FAF-redegørelse 2017 og guidelines for feltarbejde i forbindelse med arktisk forskning.


Tiende møde i FAF den 17. maj 2017

Dagsordensemner: Fornyelse af FAF's mandat, deltagelse ved Arctic Circle 2017, orientering om arbejde med at afdække potentialer for forskningshub i Grønland, finansiering af drift af infrastruktur, opfølgning på Hindsgavl-møde, afrapportering fra internationale fora, status på implementering af UFM's arktiske strategi, orientering om Arktisk Råds aftale om samarbejde om arktisk forskning.


Niende møde i FAF den 17. januar 2017

Dagsordensemner: Beslutning vedr. medlemskab af SCAR, drøftelse af deltagelse i Arctic Circle 2017, drøftelse af planlægningen af Hindsgavl III, drøftelse af FAF-redegørelse 2016 og forlængelse af FAFs mandat.


Ottende møde i FAF den 12. oktober 2016

Dagsordensemner: Velkomst til nye deltagere (Nationalmuseet, Udenrigsministeriet), drøftelse af UFM's strategi for forskning og uddannelse vedr. Arktis, drøftelse af drift af Isaaffik fra 2017, drøftelse af Forsk2025-processen, opstart af FAF-redegørelse 2016.


Syvende møde i FAF den 12. maj 2016

Dagsordensemner: Drøftelse af deltagelse i SAON, Opfølgning på Hindsgavl II, Drøftelse af indspil til NUS og til Forsk2025, drøftelse af FAFs sammensætning. 


Sjette møde i FAF den 19. januar 2016

Dagsordensemner: De-briefing efter konference og workshops i Bruxelles, orientering om forsvarets logistiske støtte til arktisk forskning, videre drøftelse af deltagelse i internationale organisationer, drøftelse af FAFs sammensætning.


 Femte møde i FAF den 31. august 2015

Dagsordensemner: Oplæg om EU Polarnet, Oplæg om deltagelse i internationale organisationer, godkendelse af konceptpapir for konference og workshops i Bruxelles, drøftelse af forsvarets logistiske støtte til arktisk forskning, orientering om Isaaffik. 


Fjerde møde i FAF den 8. maj 2015

Dagsordensemner: Oplæg om DHI Group, drøftelse af årlig redegørelse til ministeren, drøftelse af forslag til Arctic Challenges, orientering om EU-arbejdsgruppens workshop og den planlagte Arktiskonference, orientering om Isaaffik, drøftelse af forsvarets logistiske støtte.


Tredje møde i FAF den 19. februar 2015

Dagsordensemner: drøftelse af Isaaffik, drøftelse af indspil til Scientific Cooperation Task Force under Arktisk Råd, drøftelse af Arctic Challenges samt oplæg til indsats for arktisk forskning i EU's rammeprogram.


Andet møde i FAF den 5. november 2014

Dagsordensemner: Drøftelse af arbejdet fra arbejdsgruppenn vedr. logistik, opstart af FAFs første årlige redegørelse


Første møde i FAF den 23. maj 2014

Dagsordensemner: godkendelse af FAFs forretningsorden, drøftelse af medlemsanmodninge, drøftelse af oplæg vedr logistik samt drøftelse af temaer til kommende møder.

Senest opdateret 18. januar 2022