Gå til indhold

Ekspertgruppen om forskningens betydning for den grønne omstilling

Ekspertgruppen skal udvikle en analytisk ramme, der muliggør en vurdering af forsknings- og innovationsindsatsen på udvikling og modning af løsninger, som kan bidrage til reduktionen af drivhusgasser.

For at nå i mål med regeringens klimamål om at reducere drivhusgasudledning i Danmark med 70 procent i 2030 og at nå klimaneutralitet inden 2050, har regeringen nedsat en ny grøn ekspertgruppe.

Ekspertgruppen skal udvikle en analytisk ramme, som skal kunne vurdere betydningen af den offentlige forsknings- og innovationsindsats på udviklingen og modningen af løsninger, som bidrager til drivhusgasreduktionen.

Værktøjet skal bl.a. bruges i regeringens Klimaprogram og anskueliggørelsen af, om klimamålene for 2030 og 2050 nås. 

Ekspertgruppens opgave er:

  • at styrke videngrundlaget for betydningen af forsknings- og innovationsindsatsen bl.a. ved at undersøge den historiske indsats
  • at bygge arbejdet på eksisterende litteratur om effektiviteten af den grønne forsknings- og innovationsindsats
  • at undersøge det grundlag, som andre lande benytter til vurdering af forsknings- og innovationsindsats

Ekspertgruppen er nedsat i juni 2022 og fremlægger deres resultater i løbet af 2024.Medlemmer

Kommissorium

Publikationer

Aktørinddragelse

Kontakt

Rebecca Berg Larsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 81 07
Email: rbl@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 09. februar 2024