Gå til indhold

Aktørinddragelse

Ekspertgruppen har fokus på, at der bygges videre på den viden og de erfaringer, der allerede er og bliver genereret af de mange aktører, som beskæftiger sig med området. På denne side vil ekspertgruppen løbende informere om denne proces og opdatere med afholdte møder.

Ekspertgruppen har afholdt møder med repræsentanter fra følgende.

Dato Aktør Tema

21. marts 2023

Universiteterne

Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og IT-Universitetet

Forskning og generering af viden 

31. maj 2023

De offentlige fonde

Danmarks Innovationsfond, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Grundforskningsfond og Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Kriterier, udvælgelsesprocesser og opfølgende evalueringsarbejde

31. maj 2023

De private fonde

Novo Nordisk Fonden, Industriens Fond, Villumfonden og Realdania

Kriterier, udvælgelsesprocesser og opfølgende evalueringsarbejde

2. juni 2023

AU

Faculty of Technical Sciences

Myndighedsområdets bidrag til den grønne omstilling.

17. august 2023

Private store virksomheder

Aalborg Portland, Blue Water Shipping, Crossbridge Energy Fredericia og Ørsted

De store virksomheders rolle i den grønne omstilling

17. august 2023

Spinoff-virksomheder

21st.BIO, Blue World, HealthyCrop og PlantCarb

Spinoff-virksomheders rolle i den grønne omstilling 

24. oktober 2023

Aktører inden for fødevare- og landbrugsområdet

SEGES Innovation, Landbrug & Fødevarer, Food & Bio Cluster Denmark og Teknologisk Institut

Videndeling, samarbejde og grøn omstilling på fødevare- og landbrugsområdet

24. oktober 2023

Aktører inden for industri- og byggeriområdet

Dansk Industri, WeBuild Denmark, Klimapartnerskab: Bygge- og anlægssektoren, Teknologisk Institut og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut 

Videndeling, samarbejde og grøn omstilling på industri- og byggeriområdet

24. oktober 2023

Aktører inden for energi-, affald- og forsyningsområdet

Green Power Denmark, Energy Cluster Denmark, Dansk Industri, FORCE Technology og Danish National Metrology Institute

Videndeling, samarbejde og grøn omstilling på energi-, affald- og forsyningsområdet

Ekspertgruppen har inviteret følgende til at give et fagligt oplæg på ekspertgruppemøderne.

  • Peter Møllgaard, formand for Klimarådet
  • Ole-Kenneth Nielsen, ekspert i emissionsopgørelser ved DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
  • Lars Gårn Hansen, miljøøkonomisk vismand og professor ved institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
  • Maria-Theresa Norn, seniorforsker, Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet

Kontakt

Rebecca Berg Larsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 81 07
Email: rbl@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. november 2023