Gå til indhold

Konference: Verdensmester i Viden

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) inviterer til en konference med fokus på, hvorfor Danmark ser ud til at være i den internationale top, når det gælder både forskning og innovation.
  • Tid og sted
  • Hvornår 11. maj 2015 fra 14:00 til 18:00
  • Hvor Eigtveds Pakhus, Sal III, Asiatisk plads 2 G, 1448 København K

Invitation og fuldt program

Du kan se det fulde program via nedenstående link:

Baggrund

Dansk forskning er i den internationale top, når det gælder både produktivitet og gennemslagskraft. Danmark ligger tilmed på en 3. plads i EU i en samlet excellence-indikator, der samler data for andel i højtciterede videnskabelige artikler, antal patentansøgninger, universitetsrangliste (CWTS Leiden Ranking) og antal ERC-bevillinger. Der er således mange indikationer på, at forskningen i Danmark er af høj kvalitet. Ser man på gennemslagskraften, er det gået støt op ad siden begyndelsen af 1990’erne og frem til i dag. Men hvad er årsagerne til denne udvikling? Og hvad er det for grundlæggende rammebetingelser for dansk forskning, der er nødvendige at fastholde og forbedre i fremtiden?

DFiR har udviklet en række hypoteser om årsager, der i interaktion med hinanden kan være med til at forklare den udvikling, vi har set. Dem ønsker rådet at fremlægge og drøfte på konferencen. Hypoteserne lægger sig inden for følgende emner:

  • Balance mellem basis- og eksterne midler til forskning
  • Fokus på excellence
  • Ph.d.-satsningerne
  • Ledelse
  • Internationalisering

Flytter vi fokus fra forskning til innovation, ser det ved første øjekast også rigtig godt ud, når vi sammenligner Danmark med det øvrige EU. På Innovation Union Scoreboard indtager Danmark i 2014 en 2. plads efter Sverige. Men ser man nærmere på tallene står det klart, at Danmarks placering trækkes op af høj performance på en række input-indikatorer for innovation. Zoomer vi ind på innovationsoutput, har Danmark således en noget lavere placering. I EU's Innovation Output Indicator finder vi Danmark på en 6. plads (2012-tal) blandt EU landene.

Danmarks placering på EU's Innovation Output Indicator viser, at Dan-mark klarer sig rigtig godt på visse indikatorer for innovation og lidt mindre godt på andre. Og sammenligning i global skala indikerer også, at der er plads til forbedring. Så på hvilke områder er Danmark godt med? På hvilke områder halter det? Og hvilke grundlæggende rammebetingelser for dansk innovation er nødvendige at forbedre i fremtiden?

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd arbejder på et projekt om de ovenstående spørgsmål. Konferencen har til formål at involvere et bredt spektrum af interessenter og aktører i det forsknings- og innovationspolitiske landskab i dette arbejde. Rådet forventer ikke at finde endegyldige svar på så komplekse spørgsmål. Men kan vi på konferencen og efterfølgende i rådets fortsatte arbejde komme lidt tættere på nogle plausible svar, kan det være et væsentligt videngrundlag for indretningen af fremtidens forsknings- og innovationssystem.

Tilmelding

Det er gratis at deltage (først til mølle), men tilmelding er nødvendig. Tilmeldingfristen er 1. maj, men send en mail, hvis fristen er overskredet, og du ønsker at deltage.