Gå til indhold

Samlede tilsynsrapporter 2016

I 2015 indførte daværende Styrelsen for Forskning og Innovation et nyt tilsyns- og dialogkoncept for de institutioner, som styrelsen skulle føre et lovbestemt tilsyn med.

Konceptet er baseret på en formaliseret og struktureret tilgang til styrelsens tilsynsopgaver, der skal medvirke til at styrke videnudvekslingen mellem styrelsen og institutionerne samt medvirke til, at kvaliteten i opgaveløsningen hos både institutionerne og i styrelsen øges. Samtidig har styrelsen som en del af konceptet taget initiativ til at udvikle en struktureret varetagelse af ministeriets bevillinger til internationale forskningsinfrastrukturer.

Fokus for styrelsens tilsyn i 2016

Udover det sædvanlige tilsynsarbejde har der i dette år været fokus på tre tværgående emner.

På baggrund af tilsynet i 2015, FL2016 og de politiske tendenser i 2016 er der i dette år lagt vægt til tværgående temaer med fokus på:

  • Open Access
  • Koordinering mellem FUI-aktører i forhold til internationale puljer
  • Effektmåling/”Impact assessment” (også tema i 2017 og 2018)

Bevillingsgivende råd, fonde og innovationsinfrastrukturer

Tilsynsaktiviteter for de bevillingsgivende råd og fonde (dvs. Det Frie Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond og Danmarks Innovationsfond) samt for de institutioner, som er en del af innovationsinfrastrukturen (dvs. de godkendte teknologiske serviceinstitutter, de godkendte innovationsmiljøer og innovationsnetværkene), er udført med udgangspunkt i konceptets årshjul. Årshjulet illustrerer tilrettelæggelsen af årets tilsynsaktiviteter og indeholder tre faser:

Planlægningsfase (januar-juni) Dialogfase (juni-oktober) Opsamlingsfase (oktober-november).

Dialogfasen med institutionerne er sket med stor samarbejdsvillighed fra institutionernes side og har i væsentlig grad bidraget til, at styrelsen har fået et samlet tværgående overblik over institutionernes aktiviteter. Der er således skabt et godt fundament for, hvilke områder der skal fokuseres særligt på i 2017.

På baggrund af de detaljerede tilsynsnotater har styrelsen udarbejdet korte sammenfattende notater, der beskriver det primære fokus og opfølgning på årets til-synsaktiviteter i forhold til de enkelte institutioner.

Sammenfattende og detaljerede tilsynsnotater findes her:

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024