Innovationsmiljøer

Innovationsmiljøerne hjælper forskere og videnbaserede iværksættere med at starte egen virksomhed.
Kontakt
Mark Neumann
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 62
Email: mane@ufm.dk
Rikke Hemmeløff Engstrøm Pedersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 53
Email: rhp@ufm.dk

Er du forsker med ambition om at starte egen virksomhed? Eller er du iværksætter med en højteknologisk forretningsidé? Så kan du søge professionel rådgivning og risikovillig kapital via innovationsmiljøerne.

Innovationsmiljøerne investerer på statens vegne risikovillig kapital i nye innovative virksomheder. I alt kan innovationsmiljøerne indskyde op til 6 millioner kroner per virksomhed. Indskuddet sker i form af lån eller ejerkapital. Der er altså ikke tale om tilskud, men om en investering i den tidligste, risikofyldte fase af en virksomheds liv, hvor andre investorer ofte holder sig tilbage.

Krav til ansøgere

For at komme i betragtning skal der være tale om en ny service- eller produktidé med et højt videnindhold. Det kan for eksempel være et højteknologisk produkt eller forskningsbaseret opfindelse. Samtidig er det et krav, at ansøgeren er iværksætter eller en nyetableret virksomhed.

Forespørgsel om rådgivning og risikovillig kapital skal ske direkte til et af de godkendte innovationsmiljøer. Der er fire innovationsmiljøer fordelt over landet.

Læs mere om innovationsmiljøerne her

 

Fakta

De fire godkendte innovationsmiljøer råder samlet over en statslig bevilling på godt 200 mio. kr. årligt. På årsbasis er innovationsmiljøerne med til at søsætte omkring 60 nye virksomheder. Heraf har omkring 40 % udspring i en forskningsinstitution.

Tal om innovationsmiljøer

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte udgiver et årligt performanceregnskab, der sætter tal på innovationsmiljøernes arbejde med at hjælpe nye, innovative virksomheder til verdenen.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har fået udarbejdet en ekstern evaluering af innovationsmiljøerne i 2012, og der er gennemført en fokuseret evaluering af ordningen i 2018.

Regelgrundlag

Rammerne for innovationsmiljøernes arbejde er i vidt omfang fastsat i lovgivningen.

Senest opdateret 08. november 2018