Gå til indhold

Data for kommercialisering af forskningsresultater

Kommercialiseringsstatistik belyser de offentlige forskningsinstitutioners indsats og resultater med teknologioverførsel og vidensamarbejde med erhvervslivet.

Kommercialiseringsstatistikken er tidligere blevet offentliggjort i den årlige publikation ”Viden til vækst – offentlig-privat samspil om forskning”, men publikationen udgives ikke fremadrettet, og derfor offentliggøres data, som en samlede datafil. Data vil fremadrettet blive offentliggjort i Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus.

Spørgsmål og specifikke ønsker om data kan sendes til datavarehustemaet på dvh@ufm.dk

Data

Dokumentation

Data indsamles af Danske Universiteter ud fra en vejledning, som fremsendes til institutionerne. Der sker ændringer af mindre eller større betydning i vejledningerne mellem indsamlingerne. Dette betyder, at der er databrud på enkelte indikatorer i datasættet.

Senest opdateret 09. maj 2023