Gå til indhold

Data for kommercialisering af forskningsresultater

Kommercialiseringsstatistik belyser de offentlige forskningsinstitutioners indsats og resultater med teknologioverførsel og vidensamarbejde med erhvervslivet.

Kommercialiseringsstatistikken er tidligere blevet offentliggjort i den årlige publikation ”Viden til vækst – offentlig-privat samspil om forskning”, men bliver fra 2023 offentliggjort i Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus:

Yderligere offentliggøres den samlede datafil.

Spørgsmål og specifikke ønsker om data kan sendes til kommercialiseringsstatistikkens postkasse; komstat@ufm.dk. Spørgsmål til kommercialiseringsstatistik-rapporten kan sendes til datavarehustemaet på dvh@ufm.dk.

Data

Dokumentation

Data indsamles af Danske Universiteter ud fra en vejledning, som fremsendes til institutionerne. Der sker ændringer af mindre eller større betydning i vejledningerne mellem indsamlingerne. Dette betyder, at der er databrud på enkelte indikatorer i datasættet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. april 2024