Gå til indhold

Danmarks deltagelse i Horizon Europe fordelt regionalt

Hvordan fordeler de danske deltagere i Horizon Europe sig mellem de fem regioner? Er det primært aktører i hovedstadsregionen, der er engageret i Horizon Europe-projekter. Du kan se den regionale fordeling nedenfor.

Regionale tal

Den seneste opgørelse viser, at 711 deltagere i Horizon Europe kommer fra Hovedstadsregionen, og de udgør  60 % af den samlede danske deltagelse. Herefter følger region Midtjylland og region Syddanmark med henholdsvis 226 og 111 deltagere. De to regioner står for henholdsvis ca. 19 % og ca. 9 % af den danske deltagelse.

Region  Antal projekter Antal deltagere *
Hovedstaden  554 711
Syddanmark 98 111
Midtjylland  206 226
Nordjylland  87 94
Sjælland 29 31
Samlet  826 1.173

* Tallet angiver ikke unikke deltagere, men viser antallet af gange en dansk institution, organisation, virksomhed m.m. deltager

Kilde: Europa-Kommissionens eCORDA-ansøgningsdatabase af 1. april 2023

Danmarkskort over regional deltagelse

På Danmarkskortet kan du se, hvordan Horizon Europe-projekterne fordeler sig mellem de fem regioner. Tallene er baseret på Europa-Kommissionens eCORDA-ansøgningsdatabase af 1. april 2023

Danmarkskort.png

Kontakt

Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 10. juli 2024