Gå til indhold

Om opgørelsen og forbehold

Den første opgørelse om Danmarks deltagelse i Horizon Europe baseret på EU's ansøgningsdatabase eCORDA er mangelfuld i forhold til EIC og EIT. Desuden indgår data om Storbritannien og Schweiz i eCORDA, fordi de i 2021-23 kan søge som associeret land, selvom de ikke modtager midler fra programme

Data om Det Europæiske Innovationsråd (EIC) og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

Problemer med datakvaliteten i eCORDA om Det Europæiske Innovationsråd (EIC) og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) er ikke pt. løst af Europa-Kommissionen. Derfor er taloversigten over Danmarks deltagelse i Horizon Europe (april 2023) på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside uden data om EIC og EIT.

Data om Storbritannien og Schweiz indgår i eCORDA

Under forhandlingerne mellem Europa-Kommissionen og Storbritannien (UK) og Schweiz (CH) om associering til Horizon Europe, har deltagere fra UK og CH i perioden 2021-2023 haft mulighed for at indgå i ansøgninger til Horizon Europe, som var de deltagere fra associerede lande. Det betyder, at deres budgetandel indgår i det samlede budget ved ansøgningstidspunktet. Men efter underskrivelse af tilskudsaftale bortfalder deres budgetandele. Derfor er der i Europa-Kommissionens ansøgningsdatabase eCORDA, som er opgjort efter evaluering af ansøgninger men før underskrivelse af tilskudsaftaler, inkluderet midler til deltagere fra Storbritannien og Schweiz, som de reelt ikke modtager.

Kontakt

Peter Johansen Qvist
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 92
Email: pjq@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 10. juli 2024