Gå til indhold

Podcastserien 'EU-kampen om de kloge milliarder'

Lyt med, når vi stiller skarpt på de politiske forhandlinger om Horizon Europes tilblivelse, programmets grønne visioner og indsatsen for at løfte innovationen i Europa. I podcastserien kan du møde uddannelses- og forskningsminister, eksperter og embedsmænd fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Kontakt
Josephine Them Parnas
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 71
Email: jtp@ufm.dk
Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
Email: stbj@ufm.dk
Lisa Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 85 57
Email: lijo@ufm.dk

Der er tre afsnit i serien 'EU-kampen om de kloge milliarder'. De udkommer i uge 18, 19 og 20. Serien er produceret i samarbejde med tænketanken Mandag Morgen, og vært på serien er Christian Ingemann.

Første afsnit

Lyt til første afsnit 'De bedste eller de fleste? Når de forskningspolitiske bølger i EU går højt' i podcastserien 'EU-kampen om de kloge milliarder'.

Det kæmpe og ambitiøse Horizon Europe – EU's rammeprogram for forskning og innovation - er klar! Forud ligger flere års politiske forhandlinger mellem de 27 medlemslande Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Alle er enige om, at forskning og innovation er vigtigt – men ikke om hvilke kriterier, de mere end 700 mia. kr. skal fordeles efter. Lyt med når uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og centrale embedsmænd fra ministeriet fortæller om den største politiske knast i forhandlingerne: Skal EU-midlerne fordeles til de bedste forskere, uanset hvor i Europa de befinder sig – eller skal alle have lige meget? 

De interviewede er:

  • uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen
  • kontorchef Maria Ullf-Møller, Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • chefkonsulent Jakob Just Madsen, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 

Andet afsnit

Lyt til andet afsnit 'Grøn forskning for fremtiden' i podcastserien 'EU-kampen om de kloge milliarder'.

Om 30 år skal Europas udledning af drivhusgasser gå i nul. Det er en vigtig og nødvendig målsætning for både Danmark og EU i kampen mod klimaforandringer. Derfor er den grønne dagsorden også helt fremme i forreste række både i EU's rammeprogram, Horizon Europe, og i de danske målsætninger og initiativer på forskningsområdet.

Du skal lytte til denne podcast, hvis du vil have en forståelse for de EU-initiativer, der styrker grøn forskning, for den politiske baggrund og koblingen til de danske prioriteringer på klima- og miljøområdet. Du vil få viden om, hvordan grønne projekter, der understøtter en dansk dagsorden også bidrager til den europæiske og vice versa, og at der i fremtiden er en større forventning til samarbejde på tværs og internationalt i forskningsprojekter.

De interviewede er:

  • chefkonsulent Jakob Just Madsen, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  • chefkonsulent Christian Kjær Monsson, Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Tredje afsnit

Lyt til tredje afsnit 'Kan et nyt europæisk innovationsgear give USA og Asien baghjul?' i podcastserien 'EU-kampen om de kloge milliarder'

I denne podcast stiller vi skarpt på EIC Accelerator – instrumentet, der giver økonomisk støtte til udvikling, opskalering og markedsudrulning af teknologier med stort markedsmæssigt potentiale.

Her kan du høre mere om, hvordan du som dansk SMV kan komme i betragtning til EU-pengene til din innovationsrejse, og du kan blive klogere på den betydning, som EU-tilskud kan have for de virksomheder, som opnår tilsagn. Lyt med og bliv selv inspireret til at søge midler til at give din teknologi en accelererende økonomisk håndsrækning.

De interviewede er:

  • Keith Sequeira, Det Europæiske Innovationsråd
  • konst. direktør Christian Winther, Region Nordjyllands EU-kontor
  • specialkonsulent Lisa Jørgensen, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 31. maj 2021