Gå til indhold

Webinar om Horizon Europe – klynge 6: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø

Webinaret vil give dig indblik i indholdet i programmet Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø i Horizon Europe. Vil du høre om tankerne bag det nye toårige arbejdsprogram (2021-2022) og klyngens synergier med missioner og partnerskaber, så deltag i webinaret d. 18. juni 2021.
  • Tid og sted
  • Hvornår 18. juni 2021 fra 15:00 til 16:00

Indhold

Sommeren 2021 markerer den officielle start på EU’s nye rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe. I den forbindelse lancerer EuroCenter, en række webinarer om de forskellige programmer i Horizon Europe.

På dette webinar vil vi fokusere på klynge 6: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø.

Vi vil give en indflyvning til programmets opbygning og indhold med særligt fokus på de muligheder for projektstøtte, som har ansøgningsfrist i februar 2022. Vil vil også se nærmere på de europæiske strategiske målsætninger og initiativer, som ligger bag, og som delprogrammet er bygget op omkring.

Derved kommer vi også ind på opsætningen af det politiske og strategiske fundament, som arbejdsprogrammet tager udgangspunkt i, og som man skal sørge for at tale ind i, hvis man vil have succes med sin ansøgning.

Fokus for webinaret er en generel indflyvning til klynge 6, hvor vi vil tage udgangspunkt i det nye arbejdsprogram for 2021-2022 og dykke ned i forskellige karakteristika, dog uden konkret gennemgang af individuelle opslag. Derudover vil webinaret gennemgå klyngens centrale placering i Horizon Europe og den sammenhæng, som der vil være med missioner, partnerskaber og de andre klynger i Horizon Europe.

Dit udbytte

Ved at deltage i webinaret får du en forståelse for opbygningen, indholdet og intentionerne bag arbejdsprogrammet for klynge 6 med opslag i 2022. Dertil vil du få indblik i mulige synergier og muligheder, som vil findes inden for missionerne, partnerskaberne og de andre klynger i Horizon Europe, som især er relevante for de faglige områder, der dækkes af klynge 6.

Webinaret er del af webinarrækken om programmerne og forsknings- og innovationsmulighederne i Horizon Europe.

Målgruppe

Webinaret henvender sig til dig, der yder forskerstøtte eller rådgiver om Horizon Europe, eller dig, der ønsker at skrive eller være med i en succesfuld ansøgning til klynge 6 i Horizon Europe.

Sprog

Webinaret afholdes på dansk.

Sådan får du adgang til webinaret

Du modtager et direkte link til webinarrummet (Zoom), nogle dage før webinaret afholdes.

Arrangør

EuroCenter i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Læs mere

Kontakt

Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
Email: stbj@ufm.dk
Niels Gøtke
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 83 96
Email: nigoe@ufm.dk