Gå til indhold

Introduktion til Marie Skłodowska Curie Actions

Søg støtte til international forskeruddannelse, forskermobilitet, karriereudvikling og forskningsformidling. Programmet Marie Skłodowska-Curie Actions yder tilskud til at uddanne og fastholde talentfulde forskere i Europa. Programmet skal bidrage til at tiltrække og udvikle talent og viden.

Hvad kan du søge støtte til?

Der ydes støtte til international forskeruddannelse, forskermobilitet, karriereudvikling og forskningsformidling. Det sker via fem forskellige bevillingstyper. Projektstøtten gives efter bottom-up-princippet med frit emnevalg med fokus på innovationskompetencer. Alle forskningsdiscipliner kan derfor via Marie Skłodowska-Curie skabe globalt og tværsektorielt samarbejde.

Programmets hovedområder

Doctoral Networks
Internationale ph.d.-netværk, som støtter ph.d.-programmer, enten via erhvervs- eller fælles ph.d-programmer. Delprogrammet er målrettet yngre forskere og forskere tidligt i deres karriereforløb. Alle stipendiater indskrives i en ph.d-uddannelse, og der kan ydes finansiering på op til 36 forskningsmåneder pr. person.

Formålet med ph.d.-netværkene er at støtte ph.d.-uddannelsen af dygtige unge forskere via fælles ph.d.-programmer i konsortier bestående af universiteter, forskningsinstitutioner, forskningsinfrastrukturer, virksomheder, små og mellemstore virksomheder m.v. Et konsortium skal minimum bestå af partnere fra tre EU-medlemslande eller associerede lande, hvoraf en partner skal komme fra et EU-medlemsland.

Postdoctoral Fellowships
Støtte til postdocforskning og -karrierer. Formålet er at øge international og intersektoriel forskermobilitet ved at finansiere udvikling og uddannelse af mere erfarne forskere med en afsluttet ph.d.-grad. Der ydes støtte til alle forskningsområder, inklusive områder dækket af EURATOM-programmet. Der er to typer fellowships:

- European Fellowships: Postdocstipendier med varighed på 12-24 måneder gives til forskningsophold i andre EU-medlemslande eller associerede lande end det land, som forskeren aktuelt opholder sig i.

- Global Fellowships: Postdocstipendier, der finansierer europæiske forskeres ophold i et ikke-EU-medlemsland eller associeret land. Udlandsopholdet har en varighed på 12-24 måneder med en efterfølgende 12 måneders returfase i Europa.

Staff Exchanges
Formålet med Staff Exchanges er at stimulere videndeling ved at finansiere kortere medarbejderudveksling. Udvekslingen skal være enten international, intersektoriel eller tværfaglig. Der gives støtte til udveksling af alle typer forskningsprojektmedarbejdere, også til administrativt og teknisk personale, på alle stadier af deres karriere.

COFUND
MSCA COFUND giver mulighed for støtte til nationale, regionale eller institutionelle ordninger for ph.d.-uddannelse og postdocstipendier mod en medfinansiering af ordningerne. Dermed er der åbent for såvel yngre som mere erfarne forskere.

Projekter vil have én støttemodtager og en varighed på mellem tre og fem år.

MSCA and Citizens
MSCA and Citizens er en fortsættelse af European Researchers’ Night under Horizon 2020. Formålet er at bringe forskere tættere på offentligheden og øge offentlighedens viden om forsknings- og innovationsaktiviteter.

Der ydes støtte til bl.a. videnskabelige festivaler og andre begivenheder med EU-merværdi i forbindelse med European Researchers’ Night, som finder sted én gang årligt den sidste fredag i september.

Projekter vil have en varighed på to år og dermed omfatte et to-årigt bidrag til European Researchers’ Night.

Hvem kan søge?

Programmet er åbent for forskere, universiteter, forskningsinstitutioner, forskningsinfrastrukturer og virksomheder fra alle lande. Der er særlig fokus på, at virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, deltager.

Krav til ansøgerne

Forskere, som rekrutteres til ph.d.-netværkene, må på tidspunktet for ansættelse hos værtsinstitutionen endnu ikke være tildelt en ph.d.-grad.

Ansøgere til Postdoctoral Fellowships skal på tidspunktet for ansøgningsfristen være i besiddelse af en ph.d.-grad.

Aktuelle muligheder under MSCA

Se opslag og ansøgningsfrister på:


Kontakt

Anne Maibohm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 61
Email: amma@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. oktober 2023