Gå til indhold

MSCA Staff Exchanges

Delprogrammet Staff Exchanges har til formål at styrke global videnudveksling mellem akademiske og ikke-akademiske organisationer, herunder også små og mellemstore virksomheder, igennem medarbejderudveksling.

Medarbejderudveksling foretages inden for et fælles projekt og med eksisterende medarbejdere: Disse kan være forskere, tekniske medarbejdere og øvrige projektrelaterede medarbejdere. Der ydes støtte til alle forskningsområder. Projektstøtten gives efter bottom-up-princippet med frit emnevalg og med fokus på innovationskompetencer.


Hvem kan søge?

 • Konsortier skal bestå af minimum tre organisationer fra forskellige lande, hvoraf to skal være fra forskellige EU-medlemslande eller associerede lande. Kun organisationer fra EU-medlemslande eller associerede lande kan deltage som tilskudsmodtagere. Herudover kan organisationer fra alle lande også deltage i Staff Exchanges - de vil blot ikke kunne modtage EU-støtte.
 • Hvis alle organisationer udelukkende er fra enten den akademiske eller den ikke-akademiske sektor, skal mindst én organisation fra et tredjeland deltage.
 • Udstationeringerne (secondments) skal foregå på tværs af landegrænser.
 • Udstationeringerne imellem EU-medlemslande og associerede lande bør foregå på tværs af forskellige sektorer. Det er dog muligt at gennemføre tværdisciplinære udstationeringer imellem EU-medlemslande og associerede lande, hvis disse udstationeringer ikke udgør mere end en tredjedel af de måneder, som er beregnet til udstationering i projektet.    


Udstationerede medarbejdere

 • Udstationeringerne er for forskere på alle karrieretrin, samt administrative, tekniske og ledende medarbejdere, som understøtter projektets forsknings- og innovationsaktiviteter.
 • Medarbejderne skal have været ansat og tilknyttet forskningsaktiviteter i mindst én måneds fuldtidsansættelse hos den udsendende organisation, inden den første udstationering.
 • Efter udstationeringen skal medarbejderen returnere til den udsendende organisation for at opnå fuldt udbytte af videnudvekslingen og understøtte et varigt samarbejde.


Projektets varighed og regler for udstationeringer

 • Projekterne kan vare op til 48 måneder, og herunder kan der allokeres op til 36 måneders udstationering.
 • Medarbejderens udstationeringer kan deles op i forskellige kortere perioder og til en eller flere forskellige tilskudsmodtagere eller associated partners.
 • Udstationeringerne skal vare mindst én måned og kan ikke være på mere end 12 måneder for en enkelt medarbejder, også selvom medarbejderen sendes til flere forskellige organisationer.
 • Udstationeringer kan kun støttes inden for selve tilskudsperioden.

Ansøgningsfrister

Se opslag på:

Kontakt

Anne Maibohm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 61
Email: amma@ufm.dk
Lea Louise Motzfeldt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 19
Email: lmot@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 22. marts 2024