Gå til indhold

Doctoral Networks

Doctoral Networks støtter organisationer i at oprette ph.d.-uddannelser i netværk på tværs af landegrænser. Formålet er at hæve niveauet for ph.d.-uddannelser i Europa og øge international og intersektoriel forskermobilitet ved at finansiere udvikling og uddannelse af innovative forskere.
Kontakt
Marlis Erichsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 63
Email: mer@ufm.dk
Anne Maibohm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 61
Email: amma@ufm.dk

Doctoral Networks skal give forskere nye netværk og tværgående kompetencer og erfaring inden for akademiske og ikke-akademiske discipliner. Projektstøtten gives efter bottom-up-princippet med frit emnevalg med fokus på innovationskompetencer.

Typer af netværk

Der er tre netværkstyper:

Doctoral Networks
Den generelle type netværk med minimum 3 deltagende organisationer og mulighed for at uddanne op til 10 forskere. Projekterne varer typisk 48 måneder, hvoraf de 36 måneder udgør tidsrummet for ph.d.-ansættelsen. Resten af tiden benyttes til hhv. rekruttering i starten af projektet og afslutning af aktiviteter til slut i projektet.

Undervejs arbejder de rekrutterede forskere med støtte fra deres vejledere på hver deres individuelle projekt, som dog sammen har et fælles interdisciplinært formål. Der bliver typisk holdt fælles sommerskoler, seminarer og deltagelse i konferencer i løbet af projektet.

Forskerne bliver undervejs udstationeret i op til 30% af perioden i en anden organisation, som gerne skal være i en anden sektor end hovedværten. Det er muligt at tilknytte associated partners, som kan understøtte projektet ved at have forskerne på udstationering, fungere som indskrivningssted for ph.d.-graden, eller som på anden måde understøtter projektet.

Industrial Networks
Denne type netværk har samme deltagelsesregler som ovenfor. Men derudover skal der være mindst én akademisk og én ikke-akademisk tilskudsmodtager. Forskerne skal opholde sig mindst 50% af den tid, de er rekrutterede, i den ikke-akademiske sektor. Udstationeringen mellem akademisk og ikke-akademisk organisation i Industrial Networks må gerne være inden for samme land, men kan også foregå på tværs af lande. Der kan rekrutteres op til 540 personmåneder/15 ph.d.er i denne type netværk.

Joint Networks
Netværkstypen har samme deltagelsesregler som Doctoral Networks ovenfor. Derudover er der krav om, at mindst 3 af de deltagende støttemodtagere skal kunne tildele ph.d.-grader, da der skal kunne tildeles fælles-, dobbelt- eller flere/multi-grader.

Hvem kan søge?

Deltagelsesregler
Konsortier skal bestå af minimum 3 organisationer fra 3 EU-medlemslande eller associerede lande. Heraf skal minimum ét land være et medlemsland.

Der må ikke tildeles ét land mere end 40% af det samlede budget.

Alle tilskudsmodtagere (beneficiaries) skal som minimum rekruttere én ph.d.-studerende, som de skal ansætte og vejlede.

Særligt for Industrial Doctorates:

 • Mindst én af de deltagende organisationer skal være fra den ikke-akademiske sektor og mindst én skal være fra den akademiske sektor. Hvis ingen af støttemodtagerne har mulighed for at tildele ph.d.-grader, er det muligt at tilknytte en associeret parter, der kan tildele ph.d.-grader.

Særligt for Joint Doctorates:

 • Mindst 3 af de deltagende støttemodtagere skal kunne tildele ph.d.-grader.
 • Mindst 2 af de organisationer, der tildeler fælles- eller dobbelt- eller flere grader skal være fra EU- eller associerede lande. Man kan også deltage som akademisk organisation, der har uddelegeret retten til at tildele ph.d.-graden til en tilknyttet organisation.
 • Der skal afleveres en forhåndsaftale om fælles-, dobbelt- eller multi-grader ved ansøgningstidspunktet. Forslaget skal indikere, hvorfra den ph.d.-studerende vil få tildelt graden/erne.

Projektets varighed og antal ph.d.er per projekt

 • Projektet kan vare op til 48 måneder. Selve ansættelsen af ph.d.er kan vare fra 3 til 36 måneder (fuldtidsansættelse). Dette giver konsortiet tid til rekruttering i starten og til afslutning af projektet.
 • Der gives støtte til maks. 360 personmåneder (10 ph.d.er).
 • Hvis man ansøger om Industrial Doctorates eller Joint Doctorates, kan man ansøge om op til 540 personmåneder (15 ph.d.er).

Krav til de rekrutterede forskere

 • De rekrutterede forskere må endnu ikke være i besiddelse af en ph.d.-grad ved tidspunktet for rekruttering.
 • Forskerne skal indskrives på en ph.d.-uddannelse, der fører til en ph.d.-grad, i mindst ét EU-medlemsland eller associeret land. I Joint Doctorates er det minimum 2 lande.
 • Der er ingen begrænsninger for, hvilken nationalitet forskerne kan have. Men de skal leve op til mobilitetsreglen (se næste afsnit).
 • Udstationeringer (secondments) kan foretages i op til en tredjedel af tiden, som forskeren er ansat på projektet.
 • I Industrial Doctorates skal minimum 50% af tiden tilbringes i den ikke-akademiske sektor.

Mobilitetsreglen

Ansøgere må ikke have boet eller udført deres primære aktivitet (arbejde, studier etc.) i værtsorganisationens land i mere end 12 måneder ud af 36 forudgående måneder inden tidspunktet for rekrutteringen.

Ansøgningsfrister

 • 2021: Opslaget åbner 27. maj– ansøgningsfrist 16. november
 • 2022: Opslaget åbner 3. maj – ansøgningsfrist 15. november

Se opslag på:

Senest opdateret 07. maj 2021