Gå til indhold

COFUND

Formålet med COFUND er at støtte regionale, nationale eller internationale forskeruddannelser med henblik på at skabe excellence i forskeruddannelse, mobilitet og karriereudvikling. Det sker via samfinansiering af nye eller eksisterende regionale, nationale og internationale programmer.

Målet med COFUND er at åbne op for og bidrage til international, tværsektoriel og tværfaglig forskeruddannelse og til international og tværsektoriel mobilitet af forskere i alle stadier af karrieren.

To typer af COFUND-projekter

Der er 2 forskellige typer af COFUND-projekter. For begge projekttyper gælder, at projektet har en enkelt deltager/tilskudsmodtager, som er ansvarlig for, at den nødvendige medfinansiering er på plads.

Projektyper

  1. Doctoral Programmes: Henvender sig til doctoral candidates (ph.d.-studerende)
  2. Fellowship Programmes: Henvender sig til postdocs

Begge projekttyper har en varighed på 3-5 år.

Der kan max. søges om tilskud på 10 mio. euro. Projekter varierer imellem 0,5 mio. euro og 10 mio. Euro.

Hvem kan søge?

Enheder, der finansierer eller administrerer ph.d.-programmer eller stipendier til forskere, eller som rekrutterer, er vært for eller uddanner forskere. Et COFUND-projekt har altid en enkelt tilskudsmodtager, som almindeligvis er en af følgende institutioner:

• Ministerium
• Regional myndighed
• Finansierende fond
• Universitet
• Forskningsorganisation
• Virksomhed.

Institutionen skal være hjemmehørende i et EU-land eller associeret land til EU.

Derudover kan andre organisationer være tilknyttet projektet som implementing partners. De forpligter sig til at rekruttere og evt. medfinansiere forskere under projektet.

Ansættelse af forskere

Der skal rekrutteres minimum 3 forskere til projektet. Forskerne kan rekrutteres fra et hvilket som helst land i verden.

For Doctoral Programmes gælder, at forskeren ved ansættelse hos værtsinstitutionen ikke må have opnået en ph.d.-grad og skal indskrives på en ph.d.-uddannelse.

For Fellowship Programmes gælder, at forskeren ved ansættelsen hos værtsinstitutionen skal være i besiddelse af en ph.d.-grad.

Mobilitetsreglen

Deltagere må ikke have boet eller udført deres primære aktivitet (arbejde, studier etc.) i værtsorganisationens land i mere end 12 måneder ud af 36 forudgående måneder inden ansøgningsfristen.

Ansøgningsfrister

Se opslag på:

Kontakt

Anne Maibohm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 61
Email: amma@ufm.dk
Lea Louise Motzfeldt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 19
Email: lmot@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 22. marts 2024