Gå til indhold

Postdoctoral Fellowships

Delprogrammet Postdoctoral Fellowships støtter postdocforskning og -karrierer. Formålet er at øge international og intersektoriel forskermobilitet ved at finansiere udvikling og uddannelse af mere erfarne forskere med en afsluttet ph.d.-grad.
Kontakt
Marlis Erichsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 63
Email: mer@ufm.dk
Anne Maibohm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 61
Email: amma@ufm.dk

Postdoctoral Fellowships er en mulighed for, at forskere kan styrke deres CV og deres internationale profil og netværk via forskningsophold i andre lande.

Der ydes støtte til alle forskningsområder, inklusive områder dækket af EURATOM-programmet. Projektstøtten gives efter bottom-up-princippet med frit emnevalg med fokus på innovationskompetencer.

Typer af fellowships

Der er to typer fellowships:

European Fellowships
Postdocstipendier med en varighed på 12-24 måneder, som gives til forskningsophold i andre EU-medlemslande eller associerede lande end det land, som forskeren aktuelt opholder sig i.

European Fellowships er åbne for forskere af alle nationaliteter, som ønsker at komme til Europa fra et hvilket som helst land i verden, eller som vil flytte fra et EU-medlems-/associeret land til et andet for at forske.

Global Fellowships:
Postdocstipendier, som finansierer europæiske forskeres ophold i et ikke-EU-medlems- eller associeret land. Udlandsopholdet har en varighed på 12-24 måneder med en efterfølgende 12 måneders returfase i Europa.

Global Fellowships er åbne for europæiske statsborgere eller langvarigt bosiddende, som ønsker at forske hos en organisation uden for Europa.

  • For begge typer af fellowships gælder det, at flygtninge i et EU-medlemsland eller associeret land også kan søge, såfremt de opfylder de øvrige ansøgningskrav.

Krav til ansøgere

To overordnede krav gælder for ansøgere:

Skal være i besiddelse af en ph.d.-grad
Erfarne forskere som er i besiddelse af en ph.d.-grad ved ansøgningsfristen. Definitionen af at være i besiddelse af en ph.d.-grad er, at man succesfuldt har forsvaret sin ph.d.-grad, men graden behøver endnu ikke være officielt tildelt.

Grænse for forskererfaring
Ansøgere må max. have 8 års fuldtidserfaring som forsker efter ph.d.-graden.

  • Erfaring fra forskning i ikke-EU-medlemslande eller associerede lande tælles ikke med i de maks. 8 års forskningserfaring. Dette er for at give en fordel til forskere, der søger reintegration til Europa efter år i tredjelande.
  • Tid væk fra forskning (f.eks. forældreorlov eller langtidssygdom) tæller ikke med i de maks. 8 års forskningserfaring. Dette er for at skabe mulighed for genstart af en forskerkarriere efter tid væk fra forskning.

Mobilitetsreglen

Ansøger må ikke have boet eller udført deres primære aktivitet (arbejde, studier etc.) i værtsorganisationens land i mere end 12 måneder ud af 36 forudgående måneder inden ansøgningsfristen. For Global Fellowships er det landet for værtsorganisationen for den udgående fase af fellowship, der gælder.

Ansøgningsfrister

  • 2021: Opslaget åbner 23. juni – ansøgningsfrist 12. oktober
  • 2022: Opslaget åbner 13. april– ansøgningsfrist 14. september

Se opslag på:

Senest opdateret 23. juni 2021