Gå til indhold

MSCA and Citizens

MSCA and Citizens søger at bringe forskere tættere på offentligheden og øge borgeres bevidsthed om, hvordan forskning og innovation påvirker og former menneskers hverdag. Samtidig er fokus også på at øge offentlighedens anerkendelse af forskere og opmuntre unge til at søge en forskningskarriere.
Kontakt
Marlis Erichsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 63
Email: mer@ufm.dk
Anne Maibohm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 61
Email: amma@ufm.dk

Delprogrammet støtter projekter, der tager del i det europæiske initiativ European Researchers’ Night, som finder sted den sidste weekend i september hvert år. European Researchers’ Night giver forskere mulighed for at fremvise forskelligartetheden inden for deres arbejde og inden for forskning og videnskab generelt.

De finansierede aktiviteter under MSCA and Citizens har oftest en stærk interaktiv og engagerende form. Aktiviteter kan også afholdes som optaktsarrangementer forud for selve European Researchers’ night.

Projekter vil oftest have en varighed på 2 år og dermed omfatte 2 udgaver af European Researchers’ Night.

Hvem kan søge?

Delprogrammet er åbent for forskere, universiteter, forskningsinstitutioner, forskningsinfrastrukturer og virksomheder fra alle EU-medlemslande eller associerede lande. Ansøgere kan være en enkeltansøger eller et konsortium med minimum 2 partnere.

Der er særlig fokus på, at virksomheder, især små- og mellemstore virksomheder, deltager.

Hvad kan der søges støtte til?

EU-støtten dækker udgifter i forbindelse med tilrettelæggelsen af et eller flere forskningsformidlingsarrangementer. Dette kan være forberedelsen af et arrangement (promovering, optaktsarrangementer o.a.), selve arrangementet, eller den efterfølgende evaluering. Typisk støttes denne type aktiviteter:

  • Shows med videnskabeligt indhold med offentlig deltagelse
  • Debatter
  • Live Q&A med forskere
  • Konkurrencer (såsom quizzer, spil, gåder, foto- og kunstkonkurrencer mm.)
  • Workshops for børn, unge eller voksne
  • Guidede besøg til f.eks. laboratorier eller forskningsinstitutter.

Ansøgningsfrister

  • 2022: Opslaget åbner 17. juni 2021 – ansøgningsfrist 7. oktober 2021

Se opslag på:

Senest opdateret 06. maj 2021