Gå til indhold

MSCA and Citizens

MSCA and Citizens søger at bringe forskere tættere på offentligheden og øge borgeres bevidsthed om, hvordan forskning og innovation påvirker og former menneskers hverdag. Samtidig er fokus også på at øge offentlighedens anerkendelse af forskere og opmuntre unge til at søge en forskningskarriere.

Delprogrammet støtter projekter, der tager del i de europæiske initiativer European Researchers’ Night og Researchers at Schools.

European Researchers’ Night giver forskere mulighed for at fremvise forskelligartetheden inden for deres arbejde og promovere karriereveje indenfor forskning og videnskab. Aktiviteterne er særligt centreret omkring European Researchers' Night-arrangementer, som finder sted den sidste weekend i september i hele Europa.

De finansierede aktiviteter har oftest en stærk interaktiv og engagerende form. Aktiviteter kan også afholdes som optaktsarrangementer forud for selve European Researchers’ night.

Researchers at Schools søger at fremme samarbejdet mellem forskere og skolemiljøer.

Projekter vil oftest have en varighed på 2 år og dermed omfatte 2 udgaver af European Researchers’ Night.

Hvem kan søge?

Delprogrammet er åbent for forskere, universiteter, forskningsinstitutioner, forskningsinfrastrukturer og virksomheder fra alle EU-medlemslande eller associerede lande. Ansøgere kan være en enkeltansøger eller et konsortium med minimum 2 partnere.

Der er særlig fokus på, at virksomheder, især små- og mellemstore virksomheder, deltager.

Hvad kan der søges støtte til?

EU-støtten dækker udgifter i forbindelse med tilrettelæggelsen af forskningsformidlingsarrangementer. Dette kan være forberedelsen af et arrangement (promovering, optaktsarrangementer o.a.), selve arrangementet, eller den efterfølgende evaluering. Typisk støttes denne type aktiviteter:

  • Shows med videnskabeligt indhold med offentlig deltagelse
  • Debatter
  • Live Q&A med forskere
  • Konkurrencer (såsom quizzer, spil, gåder, foto- og kunstkonkurrencer mm.)
  • Workshops for børn, unge eller voksne
  • Guidede besøg til f.eks. laboratorier eller forskningsinstitutter.

Ansøgningsfrister

Se opslag på:

Kontakt

Anne Maibohm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 61
Email: amma@ufm.dk
Lea Louise Motzfeldt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 19
Email: lmot@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 22. marts 2024