Gå til indhold

Idé og valg af opslag

Der er tre vigtige nøgleord, du skal forholde dig til, når du forbereder dit projektforslag og udarbejder din ansøgning til Horizon Europe: Opslag, emne og arbejdsprogram.

Idé og valg af opslag

Når du undersøger mulighederne for finansiering via Horizon Europe og forbereder dit projektforslag, er følgende tre nøgleord helt centrale:

1. Opslag (calls)
2. Emne (topic)
3. Arbejdsprogram (Work Programme).

Opslag

For at finde den rigtige finansieringsmulighed til din idé skal du først finde et relevant opslag og emne. Opslag er de konkrete områder, du kan søge indenfor. Opslagene og de tilknyttede ansøgningsfrister bliver typisk offentliggjort hvert andet år, men det afhænger af, hvilket program opslaget hører under.

Opslagene offentliggøres af Europa-Kommissionen på deres Funding & Tenders Portal. Opslagene beskriver de overordnede rammer som forsknings- og innovationsemne, tidsfrister, budget, etc.

Funding & Tenders Portalen rummer:

  • Åbne emner, som du kan søge, er angivet som open
  • Lukkede emner, hvor ansøgningsfristen er overstået, er angivet som closed
  • Kommende emner, der endnu ikke er åbne for ansøgning, er angivet som forthcoming.

Emne 

Hvert opslag består af en række specifikke emner. Disse beskriver de konkrete problemstillinger, Europa-Kommissionen ønsker løsningsforslag til. Dit projektforslag skal nøje svare på de forventninger og mål, der er beskrevet i teksten.

Arbejdsprogram

Opslagene er beskrevet i to-årige arbejdsprogrammer, som definerer målsætningerne for de enkelte programmer i Horizon Europe.

Senest opdateret 20. marts 2023