Gå til indhold

Netværket EU-DK Support

EU-DK Support er et landsdækkende netværk for danske offentlige og offentligt finansierede EU-rådgivere. Fælles for medlemmerne er, at de alle rådgiver og vejleder ansøgere samt informerer om EU-muligheder inden for forskning, innovation, videregående uddannelse, erhvervsudvikling og iværksætteri.

EU-DK Support logoFormål

Formålet med samarbejdet i EU-DK Support-netværket er, at netværkspartnerne i højere grad samtænker deres rådgivnings- og servicetilbud inden for forskning, innovation, videregående uddannelse og erhvervsfremme. Det skal bane vejen for at flere deltager i EU-programmerne og skabe synergi mellem de forskellige rådgivningsydelser til gavn for danske ansøgere og deltagere.

Samarbejdet skal understøtte, at danske forskere, virksomheder og øvrige potentielle ansøgere såsom kommuner, videninstitutioner og non-profit organisationer i højere grad bruger mulighederne i EU til at skaffe finansiering til deres aktiviteter inden for forskning, innovation, udvikling og uddannelse. Samarbejdet har fokus på at imødekomme de konkrete behov hos brugerne af de forskellige EU-programmer.

EuroCenter, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er tovholder og varetager sekretariatsfunktionen for netværksgruppen.

Programmerne

Netværket omfatter pr. 2023 programmerne:

  • Connecting Europe Facility (CEF)
  • Creative Europe
  • Digital Europe
  • Erasmus+
  • Horizon Europe
  • Indre Markedsprogrammet
  • Interreg
  • LIFE.
  • EU4Health

Hvem kan være partnere i netværket?

Alle danske institutioner og organisationer, der tilbyder offentligt finansieret, gratis rådgivning og vejledning inden for de ovennævnte programmer, og som lever op til EU’s definition af en non-profit organisation.

Hvem er netværkets medlemmer?

De medarbejdere, der er ansat i partnerorganisationerne, og som arbejder med rådgivning om et eller flere af de EU-programmer, netværket omfatter.

Der er gratis at være medlem af EU-DK Support-netværket. Men det kræver, at man er ansat i en organisation, der har forpligtet sig som partner i netværket.

Vil du vide mere?

På EU-DK Supports hjemmeside kan du finde information om netværket og de services, netværkets partnerorganisationer tilbyder ansøgere til programmerne, som netværket omfatter:

Hvis du vil vide mere om partnerskab og medlemskab, så skriv til EuroCenter, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen på e-mail:

Behandling af personoplysninger

Læs mere om, hvordan styrelsen behandler personoplysninger i forbindelse med håndtering af netværksgrupper, arbejdsgrupper.

Kontakt

Stefanie Bondy Jørgensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 17
Email: stbj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. august 2023