Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2004 Bilag Experimental study of mobile base station related radio-frequency electromagnetic radiation in healthy adults and adolescents

Experimental study of mobile base station related radio-frequency electromagnetic radiation in healthy adults and adolescents

Programkomiteen for Ikke-ioniserende Stråling

Eksperimentel undersøgelse af effekten af basisstationsrelateret radio-frekvent elektromagnetisk stråling hos raske voksne og unge mennesker.

Studiets formål er at undersøge om 3. generations (3G) radiofrekvente stråler har betydning for overordnede cerebrale funktioner, og om der er gener ved strålerne. Endvidere undersøges om deltagernes respons hænger sammen med særlige psykiske og fysiologiske karakteristika.

Undersøgelsen gennemføres som et eksperimentelt studie, hvor 40 voksne og 40 unge eksponeres henholdsvis for ingen stråling, for standard 3G stråling, en ren bærebølge, og en simpelt moduleret bærebølge. Disse eksponeringer kan belyse hvilke dele af signalet, der kan have en effekt, hvis der findes nogen

Forsøget gennemføres således at indlærings- og dagsvariations effekter udbalanceres. Undersøgelsen er dobbeltblindet, og der kontrolleres for temperatur, fugtighed, luftskifte, og luftforureninger.

De frivillige forsøgspersoner, som deltager i.henhold til Helsinkideklarationens regler, udsættes for strålingsniveauer, som svarer til hvad de kan blive udsat for i deres daglige liv. Nul-stråling, som kan betegnes som unormalt, etableres ved at skærme et eksisterende klimakammer, således at baggrundsstrålingen reduceres mest muligt.

Personerne eksponeres i 30 minutter for hvert strålingsniveau med en efterfølgende pause. Ved slutningen af og umiddelbart efter hver episode måles deltagernes oplevede symptomer samt deres respons ved en række tests, designet til at afspejler eventuelle påvirkninger af hjernens funktioner.

En række forhold som kan have betydning for respons måles inden deltagelse, og relateres efterfølgende til evt. respons på påvirkningerne i forbindelse med den statistiske analyse.

Resultaterne rapporteres i internationale videnskabelige tidsskrifter samt i danske og internationale medier.

Projektet udføres i samarbejde med forskere fra Afdeling for Kommunikations Teknologi (KOM), Aalborg Universitet (lektor Gert Frølund Pedersen & professor emeritus Jørgen Bach Andersen).

Senest opdateret 10. februar 2013