Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2012 Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion til Individuelle postdocstipendier, juni 2012

Bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion til Individuelle postdocstipendier, juni 2012

Det Frie Forskningsråd │ Teknologi og Produktion modtog i foråret 2012 ca. 135 ansøgninger om støtte til virkemidlet Individuelle Postdocstipendier. Det samlede ansøgte beløb var på over 350 mio. kr.

Nedenfor angives de ansøgninger, som FTP på sit møde d. 19. – 21. juni 2012 besluttede at yde hel eller delvis støtte til.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle justeringer i forhold til de i oversigten angivne beløb. Der kan således ske ændringer, f.eks. hvis der er opnået støtte fra anden side, eller hvis den ansøgte overheadtakst er forkert. Der kan også være knyttet særlige betingelser til den enkelte bevilling.

Bevillingsbreve og afslagsbreve vil blive udsendt snarest muligt. Al korrespondance vil blive sendt til den e-mail adresse, som du har angivet i din ansøgning.

Afslag vil indeholde en kortfattet begrundelse, der peger på de væsentligste faglige grunde til, at ansøgningen ikke opnåede bevilling, jf. i øvrigt de i opslaget meddelte betingelser og vurderingskriterier. Såfremt du har spørgsmål til afslaget, bedes du kontakte Det Frie Forskningsråds sekretariat på FTP@fi.dk snarest muligt efter modtagelsen af afslaget.


Individuelle postdocstipendier, juni 2012


Projekttitel: Biosurfactants – Environmentally friendly Protein Partners (BEPP)
Bevillingsmodtager: Kell Kleiner Andersen
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 3.178.590
Projektbeskrivelse: Skadelige og svært nedbrydelige oliebaserede surfaktanter (overfladeaktive stoffer) anvendes bredt i bl.a. vaskemiddel- og medicinalindustrien. Grundet miljøhensyn og strammere regler for anvendelse af tilsætningsstoffer forventes det at brugen af disse syntetiske surfaktanter i fremtiden begrænses. Opmærksomheden er derfor rettet mod en ny type overfladeaktive molekyler, nemlig biosurfaktanter. De produceres af mikroorganismer og indenfor flere anvendelsesområder har de udvist overlegen egenskaber. Modsat de syntetiske surfaktanter så er biosurfaktanter ikke skadelige, nedbrydes nemt i naturen og samtidig kan de produceres ud fra genanvendelige ressourcer. På nuværende tidspunkt er udbredelsen af biosurfaktanter i industrien dog begrænset. Dette skyldes en højere pris i forhold til syntetisk surfaktanter, men specielt biosurfaktanter indenfor glykolipid klassen forventes at kunne konkurrere med syntetisk surfaktanter inden for en kort årrække. For at øge anvendelsen af biosurfaktanter i bl.a. vaskemiddel- og medicinalindustrien er det nødvendigt at forstå, hvordan biosurfaktanter vekselvirker med bio-molekyler, herunder specielt proteiner og enzymer. Målet for nærværende projekt er derfor, at opnå en forståelse af hvordan biosurfaktanter vekselvirker med proteiner og enzymer, således at syntetiske surfaktanter kan erstattes med bæredygtige og miljøvenlige biosurfaktanter.


Projekttitel: Exploiting secretory phospholipase A2 enzyme for delivery of bioactive siRNA nano-particles to cancer tissues
Bevillingsmodtager: Ahmad Arouri
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 2.139.840
Projektbeskrivelse: Brug af små stykker af RNA, siRNA, som kan slukke gener i cancerceller der er afgørende for deres overlevelse, er en lovende ny molekylær teknik til cancerbehandling. Der er imidlertid en række forhindringer for den videre udvikling af behandlingsteknikker, fordi det har vist sig vanskeligt at fremføre siRNA molekyler til cancercellerne. I dette grundforskningsprojekt vil vi forsøge at fjerne disse forhindringer ved at benytte en speciel drug-delivery teknik, der har vist sig effektiv til aflevering af traditionelle cytostatika (fx doxorubicin og cisplatin) ved brug af særlige liposomer, som er gjort følsomme over for enzymatisk nedbrydning ved kontakt med visse enzymer (sekretorisk fosfolipase A2), der er kraftigt opreguleretb i en lang række forskellige tumorer (prostata, pankreas, bryst og colon). Ved den særlige kombination af et stof, siRNA, der er cytotoksisk i nanomolær- koncentrationer, med liposomernes følsomhed over for enzymerne forventer vi at kunne udvikle en strategi og platform, som både fjerner forhindringer og udnytter synergien i to specifikke og velkendte effekter.


Projekttitel: Catalysts with Multiple Mode of Action: Synthesis of Valuable Fine Chemicals from Simple Starting Materials
Bevillingsmodtager: Erhad Ascic
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 2.764.649
Projektbeskrivelse: Effektiv kemisk katalyse er essentielt for grøn og bæredygtig produktion af nye lægemidler, fødevareadditiver og andre finkemikalier. Særlig fokus har været rettet mod metal-katalysatorer, som effektivt kan omdanne simple startmaterialer til værdifulde produkter. Et væld af katalysatorer er blevet identificeret for mange kemiske processer, hvor værdien af en given katalysator traditionelt måles på evnen til at udføre en specifik kemisk transformation. Dette projekt bryder med den klassiske metode med ”en katalysator, en virkning” for katalyse i kemisk syntese. Projektet vil i stedet søge at udvikle processer, der kendetegnes ved ”en katalysator, flere virkninger”. Ved hjælp af moderne teknologi til screening af mange eksperimentelle parametre vil projektet identificere metal-komplekser, som i et syntese-trin kan katalysere flere på hinanden følgende kemiske reaktioner. Dette stiller krav om metalkatalysatorer, som på kontrolleret vis kan ændre virkningsmekanisme under et reaktionsforløb. Projektet søger dermed at udvide grænserne for metalkatalysatorers effektivitet og ultimativt skabe basis for nye anvendelsesmuligheder til produktion af værdifulde kemiske forbindelser.


Projekttitel: Robust geometric graph kernels for biomedical imaging applications
Bevillingsmodtager: Aasa Feragen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.978.719
Projektbeskrivelse: Kroppens transportsystemer danner geometriske netværk, som transporterer eksempelvis blod, luft og nerveimpulser. Netværkernes funktion hænger tæt sammen med funktionen til det organ, de er en del af: hvis luftvejerne i din ene lunge ikke transporterer luft, fungerer lungen ikke; hvis netværket i din hjerne ødelægges, mister du kognitiv funktion, osv. For at afgøre om en person er syg, eller har høj risiko for at blive syg, med sygdommer som rygerlunger, depression eller multipel sklerose, vil automatiske teknikker kunne bruges til at analysere de biologiske netværk. Disse kan studeres ved hjælp af medicinske billeder, hvor information om blodårer, luftveje og hjernefibre udtrækkes fra scanninger. Desværre er det ikke nemt at udtrække information om anatomiske netværk fra medicinske billeder, og derfor vil de anatomiske netværk vi analyserer ofte indeholde fejl. Derudover fokuserer de fleste metoder for analyse af netværk kun på netværkets sammensætning, og har ikke mulighed for at tage anatomiske målinger med i analysen. Hovedformålet med dette projekt er derfor at udvikle analyseteknikker, der kan inkorporere anatomiske målinger, og som er robuste overfor de mest almindelige former for fejl.


Projekttitel: Effective tools for noise source identification
Bevillingsmodtager: Efren Fernandez-Grande
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 1.787.272
Projektbeskrivelse: Effektive metoder til identifikation af støjkilder:  The planlagte forskningsprojekt udvikler og undersøger ny metoder til effektiv identifikation af delkilder på en sammensat støjkilde baseret på bølgetalstransformationer, tranducerarray-målinger og numerisk modellering. Selve formålet er at bestemme lydudstrålingen til fjernfeltet hvor folk sædvanligvis befinder sig. Dette vanskeliggøres af den omstændighed at der sædvanligvis er et yderst kompliceret nærfelt med cirkulerende akustisk energi nær kilden, idet en væsentlig del at denne energi ikke udstråles til fjernfeltet. Med andre ord, formålet er at den relevante (skadelige) del af lydudtsrålingen fra sammensatte støjkilder.


Projekttitel: Analysis of Secure Hash Algorithms
Bevillingsmodtager: Jian Guo
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 1.776.003
Projektbeskrivelse: Som en af de vigtigste kryptografiske primitiver har kryptografiske hashfunktioner mange kritiske anvendelsesmuligheder som fx lagring af digital signatur og password. Området har vagt ret stor interesse i forskerkredse i de senere år især pga. uventede banebrydende forskningsresultater fra en kinesisk forskergruppe ledet af Xiaoyun Wang i 2005. Inden da antog man, at sikre hash-algoritmer “the Secure Hash Algorithm 1” (SHA-1), og det er anvendt i de fleste produkter, hvor der er brug for en kryptografisk hash-funktion. Selvom det arbejde, som Wang med flere har udført, er vanskeligt at implementere i den virkelige verden pga. store beregningskrav, begyndte folk at overveje om dette med tiden kunne forbedres. Som svar på det, har NIST foreslået både industrien og regeringen at bevæge sig væk fra SHA-1 til SHA-2 senest i 2010. Også pga. den store lighed i designprincippet mellem SHA-1 og SHA-2, udskrev NIST i 2007 en offentlig konkurrence, hvis formål er at udvælge en ny, sikker hash-algoritme (SHA-3). Formålet med dette projekt er at evaluere sikkerheden i de tre varianter af sikre hash-algoritmer. Pga. deres vigtighed for tidligere, nuværende og fremtidige standarder, vil alle nye, analytiske resultater eller forbedringer have stor indflydelse på både forskning, fx offentliggørelse på de bedste konferencer, og anvendelse i industrien. Et intensivt, analytisk arbejde med dette vil betyde større tillid og tiltro til standarderne i offentligheden.


Projekttitel: Bicontinuous polymer electrolyte membrane for fuel cell applications
Bevillingsmodtager: Fengxiao Guo
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 984.430
Projektbeskrivelse: Brændselsceller tilbyder en alternativ måde til energiproduktion med mindre afhængighed af fossile brændstoffer og ingen udslip af drivhusgasser. Vi foreslår en ny rute til fremstilling af polymere elektrolyt membraner, der kan anvendes i protonudvekslingsmembran brændselsceller (PEMFC). Membranmaterialet vil være nanoporøse polymerer (NP) lavet udefra selvorganiserende blok copolymerer som er udviklet på DTU Nanotech. Porestørrelsen kan skræddersys mellem 1 nm og 20 nm ved at kombinere polymersyntese og post-modifikation af NP. Overfladekemien kan varieres ved at anvende høj effektive (foto)kemiske reaktioner på NP. Dette vil muliggøre en højere grad af kontrol på morfologi, overfladekemi og dimensionsstabilitet end det er tilfældet med nutidens membraner. Projektets formål er at give et proof-of-principle for anvendelsen af nanoporøse polymerer som membraner til PEMFC. Det ultimative mål med den begyndte aktivitet er at udvikle en billig og holdbar elektrolyt membran, som kan hjælpe PEMFC til at blive kommercielt modnet.


Projekttitel: Label Free Live Cell Time Lapse Lipodomic Studies of Cancer Cell Response in a Controlled Environment, a novel approach Using Raman Micro-Spectroscopy and Fluorescence microscopy
Bevillingsmodtager: Martin Aage Barsøe Hedegaaard
Institution: Syddansk Universitet
Bevilget beløb: kr 2.423.461
Projektbeskrivelse: Studier af effekten af lipider er et hastigt voksende felt, og forståelsen af lipiders indvirkning på en lang række sygdomme som for eksempel overvægt, diabetes of kræft er en af de vigtigste områder inden for moderne sygdomsforskning.  Dette projekt vil især undersøge effekten af lipid metabolismen på kræftformers evner til at lave metastaser under påvirkning af eksempelvis tumor dæmpende medikamenter. Projektets mål er at bygge og bruge et unikt instrument der gør det muligt at bruge Raman mikro-spektroskopi i kombination med fluorescens mikroskopi, bygget i en celle inkubator. Denne unikke kombination vil gøre det muligt at undersøge levende cellers udvikling og respons over længere tid, med en signifikant forbedret stabilitiet sammenlignet med nuværende systemer.


Projekttitel: Terabit Ethernet on Silicon Photonic Chips
Bevillingsmodtager: Hao Hu
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 2.188.067
Projektbeskrivelse: Dette projekt vil undersøge muligheden for at anvende den optiske silicium baserede ”terabit-per-sekund chip” processor til 1 Terabit/s Ethernet (TbE) samtidig med at tilbyde lille fysisk størrelse, lille energiforbrug samt små produktionsomkostninger.  Formålet med projektet er at bryde Terabit/s chip barrieren og implementere nødvendige TbE funktioner ved brug af den optiske chip.  Silicium er ikke blot det næstmest udbredte materiale i Jordens overflade, men udnyttes også massivt i elektronikindustrien, og dermed er der forhåbninger om at den optiske chip kan massefabrikeres billigt ved at udnytte de mange eksisterende fabrikationsmuligheder. I projektet vil den optiske silicium chip blive benyttet til både at generere, transmittere, route og modtage parallelle og serielle data signaler med 1 Tbit/s kapacitet.  Med den optiske silicium chip vil Terabit Ethernet kunne blive en realitet og dermed nedbryde Internettets eksisterende begrænsninger hvad angår både kapacitet samt energiforbrug. Dette vil give helt nye muligheder på internettet som f.eks on-line 3D videoer, ultrahurtige downloads, samt cloud computing.


Projekttitel: Prevention of aggregation in treatment of Staphylococcus aureus infections (PASTI)
Bevillingsmodtager: Jakob Brandt Borup Haaber
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 3.402.580
Projektbeskrivelse: Hvert år dør 12.000 mennesker i USA pga. stafylokok-infektioner de har erhvervet på hospitalet. Her medfører selv relativt simple operationer (knæ, hofter mv.) en risiko på ca. 0,5 promille for at få en stafylokok-infektion med dødelig udgang. Den høje dødelighed skyldes blandt andet stafylokokkernes evne til at modstå såvel antibiotikabehandling som kroppens immunforsvar. Hypotesen i PASTI er at stafylokokkernes modstandsdygtighed delvis skyldes en tilstand hvor bakterierne klumper sammen (aggregering) og som gør at de kan spredes i kroppen via blodbanen uden at immunforsvaret eller antibiotika kan slå dem ihjel. PASTI vil finde stoffer som kan forhindre bakterier i at klumpe og forventningen er at det vil gøre dem følsomme overfor antibiotika og immunforsvaret. Projektet vil søge efter disse stoffer i en unik samling af molekyler udviklet af et biotek-firma som arbejder med at bekæmpe biofilm (en infektionstilstand med flere fællestræk til aggregering). De stoffer der forhindrer aggregering vil i et samarbejde med det anerkendte Stanford universitet blive testet i laboratoriet for at identificere evt. uønskede effekter. De mest lovende kandidater vil derefter i samarbejde med New York University blive testet i mus hvor deres evne til at nedbringe dødelighed og forekomsten af blodpropper vil blive undersøgt. Da aggregering er påvist i en række sygdomsfremkaldende bakterier vil PASTI vise om denne form for behandling på længere sigt også vil kunne bruges mod andre bakterier.


Projekttitel: Mechanisms of chronic infection of food-production animals by Salmonella
Bevillingsmodtager: Lotte Jelsbak
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 3.195.602
Projektbeskrivelse: Salmonella er den hyppigste årsag til fødevare-bårne infektionsudbrud I EU. Det skyldes især, at kroniske Salmonella infektioner hos produktionsdyr ofte er uden symptomer og derfor ikke opdages før dyrene sendes til slagteriet. Dette medfører høj risiko for overførsel af Salmonella til vores fødevarer under forarbejdningen af kødet. Trods problemets omfang, ved man ikke hvordan Salmonella er i stand til at ”gemme” sig i sin vært. I andre bakteriearter, ved man at sub populationer af metabolisk inaktive bakterier er i stand til langvarig kolonisering af deres vært og de menes at spille en stor rolle i kroniske infektioner. I dette projekt vil jeg kortlægge de molekylære mekanismer der ligger til grund for kroniske a-symptomatiske Salmonella infektioner i produktionsdyr. For at opnå dette, vil jeg følge to strategier: 1) En specifik analyse baseret på hypotesen at kroniske Salmonella infektioner skyldes, at der opstå en sub-population af metabolisk inaktive Salmonella bakterier under akutte infektioner. 2) En bred søgning efter Salmonella gener der er nødvendige for kroniske infektioner i en dyre-model. Resultaterne fra projektet vil bidrage betydeligt til vores viden om udviklingen af kroniske Salmonella infektioner, men også om kroniske bakterielle infektioner, generelt. Denne nye viden vil være grundlagsdannende for opfindelse af nye metoder til at detektere kroniske infektioner og nye effektive behandlingsmetoder.


Projekttitel: An innovative process for simultaneous utilization of hydrogen and in-situ biogas upgrading
Bevillingsmodtager: Gang Luo
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 3.240.461
Projektbeskrivelse: Dette projekt foreslår en innovativ proces, hvor brint produceret med overskydende elektricitet fra vindmøller ved elektrolyse af vand omdannes biologisk ved at binde CO2 til CH4 i biogas reaktorer. Virkningerne af brint på biokemi og mikrobiologi i processen, og de tekniske løsninger til forbedring af brint udnyttelsen i biogasreaktorer vil blive undersøgt med henblik på at optimere konverteringen af hydrogen til metan i biogas reaktorer. Samtidig vil CH4 produktion og in-situ biogas opgradering blive opnået i denne proces, der giver synergistiske fordele for både vindmøller og biogasanlæg. Denne idé har aldrig tidligere været anvendt, og hvis gennemført med succes, har det et stort markedspotentiale, eftersom dette nye koncept giver flere fordele: (1) Bidrager til billigere opgraderingsudgifter for biogas på grund af lavt CO2-indhold i biogas, (2) Øger energi effektivitet ved fuld udnyttelse af vindmøllers produktion (3) Mulighed for at styre el-produktionen i forhold til efterspørgsel.


Projekttitel: Dynamic motion compensation for medical imaging – DYNAMO
Bevillingsmodtager: Oline Vinter Olesen
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 2.311.358
Projektbeskrivelse: Trenden for medicinske scannere er stadigt forbedret billedopløsning og hurtigere optagelser. En ny trend er kombineret scannertyper til multimodale systemer. Et eksempel er den nyligt lancerede mMR Biograph fra Siemens. Denne scanner måler både strukturel/funktionel information med magnetisk resonans (MR) og celleaktivitet/stofskifte med positron emissions tomografi (PET). Der er desuden stor udvikling inden for sporstoffer, således at billedkontrasten kan knyttes til meget specifik og lokaliseret biologisk aktivitet. Tilsammen betyder dette, at patientbevægelser under scanning, som kan vare fra minutter til timer, sætter begrænsningen for billedkvaliteten. I dette projekt vil vi forske i kamerabaserede metoder til bevægelseskorrektion. Der er store teknologiske udfordringer forbundet hermed på grund af scannernes restriktive geometri, kamerasystemerne ikke må interferere med de medicinske scanneres brug af stråling og magnetfelter samt kravene til præcision og tidslig opløsning. Det forventes, at billedkvaliteten kan forbedres uden det kliniske workflow belastes. Dette vil være særlig betydningsfuldt for scanning af børn og ældre med demens samt ved planlægning af stråleterapi i forbindelse med hjernetumorer, hvor høj geometrisk præcision er fordret. Forskningsprojektet udføres ved et af verdens førende centre for denne type billeddannelse – the Martinos Center, Harvard Universitet. Der er desuden et samarbejde med Rigshospitalet, så forskningen direkte omsættes til nytte for danske patienter.


Projekttitel: Multimedia Support for Heterogeneous Devices
Bevillingsmodtager: Morten Videbæk Pedersen
Institution: Aalborg Universitet
Bevilget beløb: kr 3.333.332
Projektbeskrivelse: Multimedietjenester såsom audio og video er nogle af de mest anvendte på Internettet i dag. For at kunne levere en god oplevelse til brugerne er der blevet investeret enorme ressourcer i netværkinfrastruktur og datacentre. Denne infrastruktur kræver betydelige ressourcer at drive og vil i fremtiden kun blive dyrere og dyrere i takt med, at nye streaming-tjenester opstår og enheder såsom Smart TV og tablets bliver stadig mere populære. For at sikre kapacitet til fremtidens Internet-baserede multimedietjenester udvikles i dette projekt nye metoder til effektiv transmission af multimediedata. Dette gøres ved at benytte nye teknikker indenfor netværkskommunikation baseret på Network Coding og User Cooperation samt ved at udnytte nye fremskridt indenfor videokodning kaldet Scalable Video Coding. Ved afslutningen af dette projekt vil prototyper af nye multimedieprotokoller blive præsenteret. Disse prototyper forventes at kunne levere en højere effektivitet i forhold til eksisterende løsninger og derved levere en bedre brugeroplevelse samt et betydeligt reduceret ressourceforbrug.


Projekttitel: Plasmonic nanofocusing for high resolution DNA mapping
Bevillingsmodtager: Cameron Lesley Colwell Smith
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 2.427.605
Projektbeskrivelse: Vi har til hensigt at udvikle en enhed til kræftbehandling, der hurtigt kan identificere en målrettet DNA-mutation. Ifølge WHO, er kræft årsagen til omkring 7,6 millioner dødsfald, der sker på verdensplan hvert år. Desuden repræsenterer kræft store økonomiske byrder, både for den enkelte og for samfundet set som helhed. Forskning i årsager, diagnose og behandling af kræft er derfor en nødvendighed for global sundhed og udvikling. Et af de største fokusområder inden for kræftforskning har været at identificere kræft ved hjælp af en persons DNA. DNA, den genetiske kode der indeholder instruktioner, som anvendes af alle levende organismer, er modtagelig for mutationer fra mange kilder (fx rygning), hvilket kan resultere i kræft. Desværre er afkodning af en persons DNA dyrt og tidskrævende, og nuværende teknologier har ikke nået det stadie, hvor de hurtigt og præcist kan skelne mellem rask og muteret DNA. Vi tilstræber at udvikle en enhed, der hurtigt og præcist kan undersøge genetiske mutationer. Ved hjælp af metalliske komponenter af høj præcision vil vi indarbejde revolutionerende optik til læsning af DNA i enheden. Opløsningen vil være højere end i et kraftigt mikroskop og vil derved muliggøre identifikation af mutationer. Dette vil give forskere mulighed for at stille og besvare flere spørgsmål om kræft og DNA, gøre det nemmere at stille kræftdiagnoser, forbedre behandlingen, samt fremme Danmark som en af de førende bidragsydere inden for bioteknologi og kræftforskning.


Projekttitel: Image Based Quantification of Anatomical Change
Bevillingsmodtager: Stefan Horst Sommer
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 1.974.277
Projektbeskrivelse: En række sygdomme medfører synlige ændringer på kroppens organer, f.eks. ses degenerering af hjernens væv hos patienter med Alzheimer's sygdom og hos patienter med traumatiske hjerneskader. Med moderne scanningsteknologier, f.eks. MR-scannere, kan disse ændringer observeres. Men for at kunne bruge scannede data til tidlig diagnose af patienter og vurdering af effekten af præventive lægemidler er det nødvendigt at kunne analysere de observerede ændringer. På nuværende tidspunkt kan synlige ændringer i organers form i de stadigt større datamængder moderne scannere genererer ikke altid på tilfredsstillende måde automatisk analyseres: kendte metoder fokuserer enten på lav beregningstid eller matematisk korrekthed, og eksisterende medicinsk viden kan ikke indarbejdes i analysen. Som eksempel findes ingen robuste metoder til registrering af patienter med traumatiske hjerneskader. Billedgruppen på Datalogisk Institut udfører ledende forskning i algoritmiske og matematiske aspekter af medicinsk billedanalyse og har samtidig både samarbejde med førende internationale eksperter og adgang til nødvendige kliniske data. Dette giver os en unik mulighed for i projektet at udvikle og sammensætte teoretiske analysemetoder med hurtige softwarealgoritmer til værktøjer, der kan bruges til medicinsk forskning. Resultatet vil være sikkerhed for korrekthed, praktisk brugbarhed, og resultater, der kan fortolkes medicinsk.


Projekttitel: Online EEG meta source analysis for data quality control and neurofeedback training
Bevillingsmodtager: Carsten Stahlhut
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 2.050.885
Projektbeskrivelse: Elektroencephalografi (EEG) har derimod utrolig god tidslig opløsning (<10ms), men i nuværende metoder halter det med spatial specificitet. Avancerede statistiske metoder er ved at ændre dette og en bedre forståelse af den spatiale fordeling af EEG kilder og dermed processeringen af hjerneinformation har tilladt os og andre forskere at producere skarpere hjernebilleder af aktiviteten. Udfordringerne ved hurtige og skarpe EEG hjernebilleder er dels, at det elektrostatiske inverse problem (afbildning fra overfladeelektroder til corticale kilder) er ekstremt ’ill-posed’ og dels, at den fremadrettede udbredelse (fra corticale kilder til overfladeelektroder) kun delvist observeres. I dette forskningsprojekt foreslår vi at udføre dette i real-tid. Dette vil åbne op for helt nye eksperimentelle paradigmer samt kliniske perspektiver. Projektet indeholder tre ambitiøse forskningsmål inden for medikoteknik, hvoraf to fokuserer på specifikke applikationer: online kildeanalyse kontrol samt et værktøj til neurofeedbacktræning af Parkinson patienter. Det har en bred anvendelighed lige fra klinikken til kommerciel tankelæsning i neuro-marketing og neuro-feedback. Det overordnede resultat vil være en medikoteknisk produktløsning til læger i klinikken såvel som forskere.


Projekttitel: Effects of selenium fertilisation on glucosinolate biosynthesis and optimisation of the fertilisation for high selenium and glucosinolate concentrations on vegetables.
Bevillingsmodtager: Eleftheria Stavridou
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 3.029.544
Projektbeskrivelse: Selenium (Se) er et vigtigt mikronæringsstof for mennesker og dyr. Det bringes ind i fødekæden af planter, der optager Se fra jorden. I nogle dele af verden, som f.eks. Skandinavien, indeholder afgrøderne ikke tilstrækkeligt med Se til at dække det menneskelige behov. Det er dokumenteret, at Se-mangel er forbundet med en række fysiologiske lidelser. Tilførsel af uorganisk Se-gødning har vist sig at være et effektivt middel til at øge Se-koncentrationen i afgrøder til fødevarer. Kålfamiliens (Brassica) grønsager har vist sig at have en forebyggende og helbredende effekt overfor cancer. Dette menes delvist at være et resultat af deres høje indhold af organisk Se og glucosinolater. Glucosinolater er sekundære plantemetabolitter hvis koncentration afhænger af kvælstof-, svovl- og Se-tilførslen, t genetiske materiale og andre miljøfaktorer. Ved bioberigelse med Se i jordbrugsproduktionen er det vigtigt at forstå effekten på andre indholdsstoffer i planten (f.eks. glucosinolater). Hidtil har tilførsel af Se-gødning vist varierende effekter på glucosinolatkoncentrationer i planter. Formålet med dette projekt er derfor at undersøge samspillet mellem Se og de enkelte glucosinolater i forskellige afgrøder og de underliggende effekter på glucosinolaters biosynteseveje. Forståelsen af disse mekanismer vil danne baggrund for fremtidig produktion af plantefødevarer med høj målrettet næringsværdi ved hjælp af dyrkningsmetoder og forædling.


Projekttitel: Intra-cavity photonic crystal dye laser monitoring of protein secretion
Bevillingsmodtager: Christoph Vannahme
Institution: Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget beløb: kr 3.035.520
Projektbeskrivelse: I dette projekt, vil jeg brug fotonisk krystal laserne biosensorer for at undersøge kommunikation mellem celler med udsendte proteiner. Sundhed er og bliver en af verdens store udfordringer og derfor er det meget vigtigt at forstå, hvad der sker i vores kroppe. Fx ved vi, at celler kommunikerer med hinanden ved at udsende signal-proteiner. Men vi ved ikke præcis, hvordan det sker, fordi disse molekyler er så små, at vi ikke kan se dem, ikke engang med et mikroskop. Seneste udvikling på såkaldte fotonisk krystal laser-biosensorer kan give mulighed for at tage et nærmere kig ind i vores cellers protein-signaleringsprocesser. En fotonisk krystal laser biosensor er en meget tynd struktureret film, meget tyndere end et hår, der udsender lys i en enkelt farve. Den er fremstillet i en renrum med nanoimprint, som er velegnet til masseproduktion. Laser biosensoren har et tyndt biologiske lag oven på, der kun binder en specifik type protein. Tilstedeværelsen af dette protein udsendt fra en celle, forårsager en ændring i farven af laserlyset, og dette anvendes som et detekteringssignal. Laser biosensoren skal være meget følsom og så let at bruge som et mikroskop. Sådan vil jeg finde ud af, hvor hurtigt proteiner sendes ud og i hvilke retninger. Som en specifik anvendelse i dette projekt, vil jeg undersøge udskilte proteiner fra hudceller. Dette vil give en dybere forståelse af allergi og vil hjælpe med at udvikle nye toksikologiske testsystemer, som skal afløse dyreforsøg.


Projekttitel: Anti-parasitic and immune modulating effects of feeding plant secondary metabolites in pig production
Bevillingsmodtager: Andrew Richard Williams
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: kr 3.408.461
Projektbeskrivelse: Svineproduktion er en af de vigtigste industrier indenfor landbruget i Danmark. Tarmparasitter (indvoldsorm) er et alvorligt problem i denne industri med baggrund i reducerede vækstrater og forringet sundhed hos smittede svin. Opstaldning af søer i løsdrift med adgang til rodemateriale og sprinklere samt omlægning til økologisk eller udendørs produktion vil i mange tilfælde forbedre dyrevelfærden, men samtidig øge mulighederne for smittespredning af orm. Dette betyder, at orm med stor sandsynlighed vil blive et voksende problem. For at mindske forbruget af lægemidler (ormemidler) og mindske risikoen for udvikling af ormemiddelresistens, er kontrol af ormeinfektioner gennem ændret fodring en realistisk mulighed. Formålet med dette projekt er at identificere naturlige planteindholdsstoffer, der har anti-parasitære effekter og gavnlige virkninger på dyrenes immunsystem, som bestanddele i foder til svin. Inden for gruppen af polyphenoler findes flere stoffer, hvis effekt på orm vil blive undersøgt in vitro og in vivo. Samtidigt vil effekt på tarmens mikrober og immunsystemet blive undersøgt ved ’whole-genome shotgun sequencing’, celleproliferationstest og genekspression i vævene. Denne unikke forskning vil resultere i innovative og bæredygtige metoder til parasit-kontrol til gavn forbrugere og svineproduktion både i Danmark og i udlandet.


Projekttitel: Interaction between berry polyphenols and lipid membranes – in relation to health
Bevillingsmodtager: Christian Clement Yde
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: kr 1.920.672
Projektbeskrivelse: Formålet med dette projekt er at bestemme hvordan polyfenoler interagerer med cellemembraner med henblik på at forstå de sundhedsfremmende effekter der er forbundet med indtag af f.eks. bær. Traditionelt tillægges de sundhedsfremmende effekter af bær at polyfenoler beskytter kroppen mod frie radikaler, fordi de er stærke antioxidanter. Antioxidation har dog vist sig ikke at give en klar sammenhæng mellem indtag af polyfenoler og sundhed. En ny hypotese går derfor på at polyfenoler interagerer med cellemembraner. I dette projekt anvendes faststof NMR spektroskopi til at bestemme hvordan forskellige polyfenoler påvirker et membransystem, der efterligner både bakteriers og mammale cellers cellemembraner. Disse studier bliver supplereret med biofysiske fluorescens målinger på rigtige cellemembraner. De polyfenoliske fraktioner oprenses fra mange typer bær fra blåbær til tranebær, der hver især indeholder en specifik sammensætning af polyfenoler. Unikt for dette mekanistiske studie er, at der måles en synergistisk effekt af alle de mange polyfenolerne i de oprensede fraktioner, hvilket goer, at resultaterne kan forventes at vaere i overensstemmelse med de effekter der reelt sker. Projektet bidrager med udviklingen af faststof NMR spektroskopi som et nyt værktøj i fødevareforskning. Dette projekt vil foruden at danne grundlaget for nye sundhedsanbefalinger ifht. fødevarer hvor bær indgår, også bidrage med generel viden om polyfenolrige fødevarers potentielle sundhedseffekter.

Senest opdateret 15. august 2019