Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2012 SPIR-bevilling 2012 inden for det biobaserede samfund: Bio-Value

SPIR-bevilling 2012 inden for det biobaserede samfund: Bio-Value

Bio-Value - Value added products from biomass

Platformen

Dansk titel: Bio-Value - den nye værdikæde i fremtidens biobaserede samfund
Bevillingsmodtager: Københavns Universitet
Kontaktperson:  Jan K. Schjørring, mobil: 23 71 00 02

Bevilget beløb: 79,5 mio. kr.
Samlet budget: 151,5 mio. kr.
Forskeruddannelse: 14 PhD'ere og 15 postdocs
Projektperiode: 2013-18

Partnere

Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet. AgroTech - Institut for Jordbrugs- og fødevareinnovation, INBIOM, Videncentret for Landbrug, Arla, DLG Group (VitaLys, Sejet Plant Breeding, DanGrønt, Kongskilde), Rockwool, Novozymes, Haldor Topsøe, Borregaard Bioplant Aps, Kartoffelmelcentralen KMC A.m.b.a, Hamlet Protein  

Projektbeskrivelse

Plantemateriale, også kaldet biomasse, er en fornybar ressource med et stort potentiale for at sikre en bæredygtig fremtid. Man kan benytte biomasse til produktion af kemikalier, polymerer, foder og fødevareingredienser, men for at udnytte dette potentiale kræves en signifikant teknologisk udvikling, som samtidig skal være både ressourcemæssig og økonomisk bæredygtig.

Platformens væsentligste fokusområder er inden for produktion af biomasse, separation af biomassen i en række komponenter, og konvertering af disse til nye produkter. Platformen skal udvikle biokonverterings- og separationsteknologier, der kan levere biobaserede produkter af høj værdi og kvalitet. Grundlaget herfor er etableringen af et stærkt strategisk samarbejde mellem universiteter, store og små virksomheder, GTS- og Innovationsnetværk, som sammen skal udvikle og anvende den viden og de kompetencer, som er nødvendige for at opnå internationalt konkurrencedygtige produkter.

Initiativet adskiller sig fra andre initiativer ved at beskæftige sig med hele værdikæden fra bæredygtig biomasseproduktion, over separering og konvertering, til færdige produkter. Den strategiske platform er i alle niveauer baseret på en tæt sammenhæng mellem forskning og innovation, således at der skabes rammer for både ny kompetenceudvikling og hurtig kommercialisering. Målsætningen er at sikre, at Danmark bliver verdensførende med hensyn til bæredygtige bioraffineringsteknologier og løsninger rettet mod fremtidens biobaserede samfund.

Vil du vide mere?

Senest opdateret 25. februar 2014