Gå til indhold

Bevilling til forskning i Reformationen fra Det Frie Forskningsråd, september 2016

Det Frie Forskningsråd uddeler en bevilling til forskning i reformationen på 4,9 millioner kr. til lektor Nina Koefoed fra Aarhus Universitet.

Det Frie Forskningsråd har opslået programmet ”DFF-Reformationsjubilæum” med en særlig Finanslovsbevilling på fem millioner kroner. Programmet skal skabe forståelse for reformationens betydning for det danske samfund, den danske kirke, dansk identitet og bevidsthed.

Rådet har i alt modtaget seks ansøgninger om støtte til DFF-Reformationsjubilæum. Det samlede ansøgte beløb var på ca. 30 mio. kr.

Ansøgere vil modtage skriftligt svar hurtigst muligt.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle justeringer. 


Projekttitel: Lutheranism and societal development in Denmark
Bevillingsmodtager: Nina Javette Koefoed
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 4.902.686 kr.
Projektbeskrivelse: Lutherdom og dansk samfundsudvikling. Reformationen bliver ofte enten fremstillet som en central historisk begivenhed for udviklingen af det danske demokrati og velfærdsstaten eller fremhævet for sine autoritære, hierarkiske og konfliktskabende elementer. Projektet Lutherdom og dansk samfundsudvikling vil nuancere og uddybe forståelsen af Reformationens betydning for den danske samfundsudvikling ud fra centrale elementer i luthersk tænkning. Projektets udgangspunkt er en undersøgelse af, hvordan autoritet, socialt ansvar og pligt til lydighed forstås, anvendes, udvikles og bidrager til at skabe synkronisering på flere niveauer i samfundet. Husstanden, som hos Luther er den væsentligste samfundsenhed, er omdrejningspunktet for projektets undersøgelse af synkronisering af det danske samfund over tid. Samtidig er spørgsmålet om omsorgen for de fattige, gamle og syge centralt, fordi det som samfundsfelt både blev løftet fra kirken til staten ved reformationen og var influeret af Luthers arbejdsbegreb og hans forståelse af den nådige Gud. Projektet spørger grundlæggende til, i hvilket omfang de religiøse forståelseshorisonter, der blev skabt med reformationen, bidrog til at forme de forståelser af ansvar, ret og pligt, der var formative for det danske demokrati og velfærdsstaten.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019

Afsendere