Gå til indhold

Det Strategiske Forskningsråd - Fælles europæisk opslag om Electromobility+

Ansøgningsfrist: Udløbet. I dette opslag indkalder Det Strategiske Forskningsråds programkomité for bæredygtig energi og miljø og programkomiteen for transport og infrastruktur ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter om elektromobilitet.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist: Udløbet

Hvem står bag?

13 europæiske lande samarbejder om Electromobility+. I Danmark administreres opslaget i et samarbejde mellem Transportministeriet og Det Strategiske Forskningsråd.

Der uddeles i 2011 forskningsmidler til:

Elektromobilitet. Der en samlet pulje på ca. 30 mio. € til udmøntning. Heraf kan danske forskere støttes med ca. 1 mio. €.

Hvad kan der søges støtte til?

Opslaget er struktureret omkring fem nøgleområder:

  1. Energi- og miljøpolitik
  2. Brugsmønstre, økonomiske modeller og aktører
  3. Tekniske dimensioner af genopladning systemer
  4. Demonstration, forsøg og normative standarder
  5. Teknologibaseret innovation

Opslag og ansøgning

Bemærk! I forhold til økonomioplysninger f.eks. satser, overhead o.l. for danske deltagere gælder nationale regler. Beløb til projektomkostninger i det elektroniske skema opgøres inkl. overhead efter Det Strategiske Forskningsråds regler. Der henvises til:

Kontakt

Fuldmægtig Thomas Trøst Hansen tth@fi.dk, +45 7231 8395

 

Senest opdateret 09. maj 2023